Gemeentelijke subsidies

In de gemeente Scherpenzeel zijn veel organisaties actief die activiteiten organiseren op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt voor de inwoners, is hiervoor subsidie beschikbaar.

Soorten subsidies

Er zijn 2 soorten subsidies:

  • Eenmalige subsidie
  • Jaarlijkse subsidie

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen

Activiteiten    >
 

Hoe vraagt u subsidie aan

Bij de genoemde activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, staat een verwijzing naar het betreffende aanvraagformulier.

Voor een jaarlijkse subsidie vraagt u jaarlijks vóór 1 mei de subsidie aan voor het volgende jaar. U vult het aanvraagformulier in en u stuurt het op met de gevraagde bijlage(n).

Een éénmalige subsidie vraagt u uiterlijk 12 weken voor het begin van de activiteit aan door het aanvraagformulier in te sturen met de gevraagde bijlage(n).

De aanvraag met bijlagen stuurt u per post naar:

Het college van B&W van Scherpenzeel
t.a.v. afdeling Samenleving
Postbus 100
3925 ZJ SCHERPENZEEL

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Samenleving (033) 277 23 24 of per e-mail info@scherpenzeel.nl.

Wanneer ontvangt u bericht?

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging als wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bij een éénmalige subsidie ontvangt u de beslissing van het college binnen 13 weken.

Bij een jaarlijkse subsidie kan er een gesprek tussen de gemeente en uw organisatie plaatsvinden over de aanvraag als een toelichting nodig is.

Daarna is de werkwijze:

  • rond augustus neemt het college een beslissing over alle subsidieaanvragen
  • de subsidieaanvragers ontvangen een bericht over het voorgenomen besluit
  • begin november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting van het komende jaar
  • u ontvangt voor 31 december bericht

Wetgeving

Beoordeling subsidieaanvraag

Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de ASV en de bijbehorende regels. Bij de beoordeling van de subsidies is het van belang dat de activiteiten passen in de doelstellingen waaarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast moeten er (voldoende) financiële middelen zijn in de gemeentebegroting.