Bij ruimtelijke plannen moeten we er op letten dat er in de grond misschien archeologische resten aanwezig zijn. Daarom is in veel gevallen archeologisch onderzoek vereist.

De gemeente Scherpenzeel werkt samen met de gemeenten Barneveld en Wageningen op het terrein van de archeologie. Samen hebben wij een regio-archeoloog in dienst. De regio-archeoloog adviseert over archeologische onderzoeken.

De inzet is om waar mogelijk de archeologische resten zoveel mogelijk te behouden en enkel op te graven als het niet anders kan.