Bij ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten. In de gemeente Scherpenzeel dreigt ons archeologisch erfgoed in snel tempo te verdwijnen, daarom zijn al een aantal onderzoeken uitgevoerd.

De archeologische resten van jagers/verzamelaars, zoals vuurstenen werktuigen, zijn gevonden. Ook van de eerste landbouwers is een geslepen stenen bijl gevonden.

Veel vragen over de geschiedenis van Scherpenzeel zijn nog onbeantwoord. De archeologische resten moeten dit verhaal vertellen maar liggen voorlopig nog veilig opgeborgen in de bodem. We willen dit zoveel mogelijk behouden en alleen als het niet anders kan opgraven