De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Scherpenzeel en wordt een keer in de 4 jaar gekozen. De raad stelt de belangrijkste punten van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Volg de gemeenteraad

Op de website van de gemeenteraad vindt u:

  • De raadsvergaderingen en opinierondes, die u live kunt volgen of later terugkijken
  • De agenda's voor de vergaderingen en belangrijke documenten
  • Alle fracties en raadsleden

Contact met de raad

Inwoners en andere belangstellenden kunnen voor vragen over vergaderingen contact opnemen met de griffie.

Ook voor het toezenden van informatie aan de raad gaat u naar de griffie.

Stuur een e-mail naar griffie@scherpenzeel.nl of bel naar 06 22 15 23 51.