Toerisme, recreatie en monumenten

 

Voor toeristen is Scherpenzeel een aantrekkelijk dorp vanwege de centrale ligging in de Gelderse Vallei, de vele fiets- en wandelmogelijkheden en de relatief korte afstand tot steden als Amersfoort, Utrecht en Arnhem. Gemeente Scherpenzeel is een toeristisch knooppunt tussen de Heuvelrug en de Vallei. 

 • We versterken Heerlijk Scherpenzeel als het toeristisch platform dat zich richt op de promotie van ‘heerlijk’ wonen, werken, verblijven en recreëren in Scherpenzeel.
 • We werken samen met Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei. Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei is de destinatiemarketingorganisatie voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Door het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende projecten, plannen en campagnes laten zij zien wat de regio te bieden heeft voor bewoners en bezoekers. Hiervoor werken zij samen met 600 regiopartners, negen gemeentes en de provincie Utrecht. Zij kiezen hierbij voor waardevol duurzaam toerisme; een vitale gastvrijheids-economie die ook in de toekomst blijft bijdragen aan werkgelegenheid, voorzieningen en sociale cohesie op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Een sector die bovendien oog heeft voor het koesteren van de kwetsbare kwaliteiten van natuur, cultuur en erfgoed. Samen met 8 andere gemeenten en het RBT zetten we in op merkversterking van de Grebbelinie. Meer informatie: Home | Op de Heuvelrug (rbtheuvelrug-vallei.nl)
 • We zijn netwerklid van Veluwe op 1. Samen met 40 actieve partners op de Veluwe werken we aan de VeluweAgenda2030:
  1. Behoud en herstel van ecologische diversiteit en robuustheid in het centrale natuurgebied van de Veluwe en de omliggende gebieden IJsselvallei, Randmeren en Gelderse Vallei.
  2. Een bredere kijk op recreatie en toerisme, waarbij het niet meer in de eerste plaats gaat om het trekken van meer bezoekers, maar om meer kwaliteit. Wij zien toerisme vooral als een middel om de Veluwse natuur, economie en samenleving te versterken.
  3. Meer aandacht voor de wensen, belangen en betrokkenheid van bewoners bij nieuwe ontwikkelingen op de Veluwe. 

Kijk voor meer informatie op: Veluwe op 1 - Veluwe op 1.

 • We zijn trots op de ligging van Park Huize Scherpenzeel. Dat verrijkt het centrum van Scherpenzeel. We staan in principe positief tegenover het opgestelde masterplan om het gebied duurzaam te verbeteren en overleggen hoe wij elkaar, als gemeente en landgoed, kunnen versterken.
 • We waarderen de monumenten in Scherpenzeel en voeren de vastgestelde Erfgoedverordening uit.

Vragen?

Heeft u een vraag over toeristisch beleid? Neem contact op met onze beleidsregisseur Toerisme & Recreatie L. Kan-Bommezijn via l.kan-bommezijn@scherpenzeel.nl of 06-29 67 47 16.