U belt met de kabinetsmedewerker 033-277 23 24 voor informatie en daarna stuurt uw aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding (lintje) naar bij de burgemeester.

Wat is het?

Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

Hoe werkt het?

In april reikt de burgemeester verschillende Koninklijke onderscheidingen uit aan mensen met bijzondere verdiensten voor de maatschappij. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar, wees er dan op tijd bij. Een aanvraag moet uiterlijk in juli ingediend worden.

Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een Bijzondere gelegenheid. Dit is een uitreiking op een ander moment. Dit kan alleen als er een direct verband is tussen de verdiensten en een speciale dag. Bijvoorbeeld bij een jubileum of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie. U doet de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.

De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • De persoon die u voordraagt heeft persoonlijk bijzonder werk verricht voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.
  • De aanvraag wordt ingeleverd bij de gemeente waar uw kandidaat woont.

Wat moet ik doen?

Het aanvragen van een lintje is best veel werk. De medewerker van het Kabinet van de burgemeester kan aangeven of iemand kans maakt op een lintje, of welke informatie (nog meer) nodig is. Ook kan de medewerker u ondersteunen bij de aanvraag.

Iemand maakt kans op een lintje als hij of zij:

  • zich vrijwillig inzet, bijvoorbeeld voor de kerk, sportvereniging of als mantelzorger;
  • een opvallende prestatie leverde op het gebied van sport, kunst of wetenschap.

Bij het voordragen voor een lintje geldt een aantal voorwaarden. De persoon die u voordraagt:

  • woont in Scherpenzeel;
  • levert al langere tijd een bijdrage aan de samenleving;
  • voert de activiteiten nog steeds uit of is daar minder dan een jaar geleden mee gestopt.

Soms kan iemand een lintje krijgen die korter dan 15 jaar vrijwillig actief is. Dit kan als de maatschappelijke betekenis bijzonder groot is.

Ook kunnen mensen een lintje krijgen voor betaald werk. Dit kan als iemand een heel bijzondere prestatie levert en de maatschappelijke uitstraling de organisatie ruim overstijgt. De prestatie moet groter zijn dan we van iemand konden verwachten op basis van opleiding en werkervaring.

Hoe lang duurt het?

De aanvraagprocedure voor een Koninklijke Onderscheiding is behoorlijk lang. U levert een complete aanvraag in bij de gemeente in juli. Uitreiking van het lintje vindt dan plaats in april. Wanneer u een lintje aanvraagt, dan controleert de medewerker van het Kabinet uw aanvraag.

Ook doet het Kabinet navraag bij politie en justitie. Iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd, krijgt geen lintje. Dit kan betekenen dat u al het werk voor niets doet. Als aanvrager krijgt u hierover geen informatie vanwege privacy.

Uw aanvraag gaat met een advies van de burgemeester naar de commissaris van de Koning in de provincie. Daarna zijn er nog verschillende instanties die hun advies geven.

Extra informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl