Vragen en geen antwoorden?

Heeft u vragen en vindt u de antwoorden niet op deze website?

Stuurt u dan een bericht via het contactformulier of bel telefoonnummer (033) 277 23 24

Sociaal team gemeente Scherpenzeel

Voor alle vragen waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over wonen, huishouden, zorg, gezondheid, mantelzorg e.a.

Bij spoed en crisis

  • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900-99 555 99
  • Veilig thuis 0800-2000 (signalen bij huiselijk geweld)
  • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900-8844

Voor een luisterend oor en hulpvragen

  • De Luisterlijn: (088) 0767 000 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
  • Rode Kruis Hulplijn: (070) 44 55 888
  • ANBO: (0348) 46 66 66 tussen 9.00-17.00 uur

Contactgegevens 

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

(033) 277 23 24

Openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
  • telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Burgerzaken alleen op afspraak maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur.