Gemeente Scherpenzeel

Actueel

Alles over Scherpenzeel zelfstandig of herindeling

Lees het laatste nieuws. www.scherpenzeel.nl/toekomstvisie


Persoonlijke documenten

Paspoort  | rijbewijs | uittreksels |  verklaring omtrent gedrag

Ga naar pagina blok1

Jeugdhulp, zorg, werk en inkomen

Opvoeden | werken | rondkomen | zelfstandig wonen | mantelzorg en vrijwilligers  |  leerlingenvervoer

Ga naar pagina blok1

Bouwen en wonen

Bestemmingsplannen | nieuwbouw | verhuizing | monumenten  | (SnelService) omgevingsvergunning | herinrichting Eikenlaan  | Starterslening 

Ga naar pagina blok1

Coronavirus

Nieuws over coronavirus |  bezoek gemeentehuis alleen op afspraak  | Graag mondkapjes in de hal.

Afbeelding van het coronavirus

Levensgebeurtenissen

Geboorte  | trouwen - partnerschap | echtscheiding | overlijden 

Ga naar pagina blok1

Belastingen

WOZ  | bezwaar | OZB |  tarieven | meest gestelde vragen belastingen

Ga naar pagina blok1

Vergunningen

Drank horeca | evenement | markt | (SnelService)omgeving | parkeren

Ga naar pagina blok1

Sociale Wegwijzer Scherpenzeel

Logo met link naar de website van Sociale Wegwijzer Scherpenzeel

Klachten en meepraten

Wob-verzoek  | klachten  |  bezwaar maken  | Spreekrecht  | burgerinitiatief  | wijkplatforms

Ga naar pagina blok1