Vraag aan de gemeente

Heeft u een vraag voor het college van B&W? U kunt deze stellen door een e-mail te sturen naar toekomstvisie@scherpenzeel.nl of stel uw vraag via het wethoudersspreekuur.

Vraag aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland

Heeft u een vraag voor GS? U kunt deze stellen via kijkopscherpenzeel@gelderland.nl of neem deel aan een van de informatiebijeenkomsten van de provincie.

Vragen over stemmen

Heeft u een vraag over het stemmen voor de peiling? Bijvoorbeeld over hoe u kunt stemmen, over de stemdocumenten of over het machtigen van iemand anders? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Scherpenzeel. U kunt hen bereiken via (033) 277 23 24 of kijk op www.scherpenzeel.nl/verkiezingen.