Vraag aan het bestuur van de gemeente

Heeft u een vraag voor het college van B&W? U kunt deze stellen door een e-mail te sturen naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl of stel uw vraag via het wethoudersspreekuur.

Meer informatie over de gemeenteraad staat op www.scherpenzeel.nl/gemeenteraad. Mailen kan naar griffie@scherpenzeel.nl 

Vragen over verkiezingen

Heeft u een vraag over verkiezingen? Bijvoorbeeld over hoe u kunt stemmen, over de stemdocumenten of over het machtigen van iemand anders? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Scherpenzeel. U kunt hen bereiken via (033) 277 23 24 en burgerzaken@scherpenzeel.nl of kijk op www.scherpenzeel.nl/verkiezingen.