• U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden.

  Denk bijvoorbeeld aan: te hoge borg, geen huurcontract, bedreigend gedrag of discriminatie.

 • U kunt anoniem melden.
   
 • Huurt u van een woningcorporatie?
  • Ga dan met uw klacht naar de corporatie, die de woning verhuurt.

Formulier Melden problemen met verhuurder

Voor het melden van de problemen, die u heeft met de verhuurder, gebruikt u het formulier: 

 • Formulier Melden problemen met verhuurder
 • U heeft geen computer of vindt het moeilijk om het formulier digitaal in te vullen en niemand kan u hierbij helpen.
  Dan haalt u het formulier op bij de balie van het gemeentehuis.

Informatie die u doorgeeft bij de melding

In uw melding beantwoordt u vragen over de situatie. Houd de volgende informatie bij de hand:

 • Gegevens van de verhuurder of verhuurbemiddelaar waarover de melding gaat
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • Beschrijving van de situatie, als het kan met foto’s. 

Situaties die u kunt melden

U kunt het gedrag van een verhuurder of verhuurbemiddelaar melden in de volgende situaties.

De verhuurder of verhuurbemiddelaar:

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang (intimidatie)
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • vraagt dubbele bemiddelingskosten
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt, als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt over ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

Na uw melding

Wij beoordelen uw melding zo snel mogelijk. 

Als we na uw melding zien dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kunnen wij de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren.

Meldpunt goed verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap: de wet is voor bescherming van woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract.