Wij verwerken op veel verschillende vakgebieden persoonsgegevens. Niet alleen bij het aanvragen van reisdocumenten zijn persoonsgegevens nodig, maar bijvoorbeeld ook bij het geven een bijstandsuitkering of een omgevingsvergunning. Al deze gegevens moeten zorgvuldig en nauwkeurig verwerkt worden, waarbij ook niet meer gegevens gevraagd mogen worden dan nodig is voor het vakgebied.

Op 25 mei 2018 vervangt de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG zijn strenge eisen opgenomen waaraan voldaan moet zijn bij het verwerken van persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Eén van de verplichtingen is een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een interne toezichthouder die toeziet op een zorgvuldige wijze van verwerking en omgang met persoonsgegevens binnen de gemeente.

De heer R. Brinkhof is onze contactpersoon voor de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College voor bescherming van Persoonsgegevens).