In het hieronder te raadplegen register van verwerkingen zijn alle werkprocessen van de gemeente waar gewerkt wordt met (persoons)gegevens opgenomen. Het inzichtelijk en openbaar maken van de werkprocessen is een van de verplichtingen uit de AVG (artikel 30).

Document download informatie: