Hoe vraagt u subsidie aan?

Bij de activiteiten staat waarvoor u subsidie kunt aanvragen met de link naar het aanvraagformulier.

Kalenderjaar

Voor een kalenderjaar subsidie (1 januari t/m 31 december) vraagt u jaarlijks vóór 1 juni de subsidie aan voor het volgende jaar. U kunt tot 1 juni het aanvraagformulier invullen en u stuurt het op met de gevraagde bijlage(n).

Boekjaar

U vraagt deze aan uiterlijk 13 weken voor het begin van het boekjaar. U vult het aanvraagformulier in en u stuurt het op met de gevraagde bijlage(n).

Incidenteel

Een incidentele subsidie vraagt u uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit aan door het aanvraagformulier in te sturen met de gevraagde bijlage(n).

Kunt u subsidie hiervoor aanvragen? Kijkt u dan bij de subsidieverordening of u tot de doelgroep hoort.

Duurzame aanpassingen sportgebouwen

Sportverenigingen op Sportpark De Bree kunnen duurzaamheidssubsidie aanvragen voor energiemaatregel(en) bij (ver)bouw van hun gebouwen.

  • U vult het aanvraagformulier in
  • De bestuursleden ondertekenen deze aanvraag of u gebruikt eHerkenning.
  • U stuurt de verplichte bijlagen mee

Monumenten

De subsidie voor het onderhoud of restauratie van gemeentelijke monumenten vraagt u met een speciaal aanvraagformulier aan.

Peuteropvang

Voor de kindgebonden financiering peuteropvang en VVE vraagt u het formulier aan bij mevrouw T. Vermeer of I. Kreulen (033) 277 23 24.

Toekomstbestendig Wonen Lening

Meer informatie over deze lening met het aanvraagformulier

Winterfonds aanvragen

Voor de gestegen energiekosten van uw organisatie, zoals zwembad, sportverenigingen, kerken en culturele voorzieningen, kunnen hiervoor een bijdrage aanvragen.

Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Meer informatie en het aanvraagformulier

Per post

De aanvraag met bijlagen stuurt u naar:

Het college van B&W van Scherpenzeel
t.a.v. Beleidsteam Sociaal Domein
Postbus 100
3925 ZJ SCHERPENZEEL

Let op

Bent u een ondernemer, dan moet u ook nog de-minimissteun verklaring invullen en naar ons opsturen.

Verklaring de-minimissteun.pdf