Bij de genoemde activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, staat een verwijzing naar het betreffende aanvraagformulier.

Kalenderjaar

Voor een kalenderjaar  subsidie (1 januari t/m 31 december) vraagt u jaarlijks vóór 1 juni de subsidie aan voor het volgende jaar. U vult het aanvraagformulier in en u stuurt het op met de gevraagde bijlage(n).

Boekjaar

U vraagt deze subsidie aan uiterlijk 13 weken aan voor het begin van het boekjaar. U vult het aanvraagformulier in en u stuurt het op met de gevraagde bijlage(n).

Incidenteel

Een incidentele subsidie vraagt u uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit aan door het aanvraagformulier in te sturen met de gevraagde bijlage(n).

Monumenten

De subsidie voor het onderhoud of restauratie van gemeentelijke monumenten vraagt u aan specifieke aanvraagformulier hiervoor.

Peuteropvang

Voor de kindgebonden financiering peuteropvang en VVE vult u beide aanvraagformulieren EN het prognose subsidieaanvraag kinderopvang in. Het prognoseformulier stuurt u naar onderstaand adres. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de heer Willem Buitenhuis. (033) 277 23 24

Per post opsturen?

De aanvraag met bijlagen stuurt u naar:

Het college van B&W van Scherpenzeel
t.a.v. afdeling Gemeentewinkel
Postbus 100
3925 ZJ SCHERPENZEEL

Let op

Bent u een ondernemener, dan moet u ook nog de-minimissteun verklaring invullen en naar ons opsturen.