Voor de subsidieaanvraag van onderhoud of restauratie van 

  • een gemeentelijk monument gebruikt u het aanvraagformulier, onderaan de pagina.
  • een rijksmonument gaat u naar monumenten.nl

Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl.

Wat moet ik doen?

Wilt u er zeker van zijn of u een subsidieaanvraag kunt doen, neemt u vóórdat u dit aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat uw aanvraag later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente. Dit formulier vindt u onder 'formulieren en documenten'.

Gemeentelijk monument

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • aanvraagformulier gemeentelijke monumentensubsidie, onderaan deze pagina.

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar toevoegen bij www.monumenten.nl.

Vergaderkalender Monumentencommissie

Vergaderingen Monumentencommissie