Voor de subsidieaanvraag van onderhoud of restauratie van 

  • een gemeentelijk monument gebruikt u het aanvraagformulier, onderaan de pagina.
  • een rijksmonument gaat u naar monumenten.nl(externe link)

Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming bij ons aanvragen. 

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

Wilt u er zeker van zijn of u een subsidieaanvraag kunt doen, neemt u vóórdat u dit aanvraagt, contact met ons op. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. Wij kunnen dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat uw aanvraag later wordt afgewezen.

Stuur daarna het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

Wij geven een voorlopig bedrag van maximaal € 5.000,00. Hierna kunt u pas met de werkzaamheden beginnen, omdat we anders geen subsidie mogen uitkeren. 
Binnen 1 jaar na de voorlopige bedrag moet met de werkzaamheden begonnen zijn en binnen 2 jaar klaar zijn.  

U stuurt hierna de factuur met foto’s van voor en na de renovatiewerkzaamheden naar ons toe. Wij beoordelen deze stukken en maken de subsidie over.

Gemeentelijk monument

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • aanvraagformulier gemeentelijke monumentensubsidie, onderaan deze pagina.

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar toevoegen bij www.monumenten.nl(externe link).

Vergaderkalender Monumentencommissie

Vergaderingen Monumentencommissie