We controleren alle subsidieaanvragen met de Algemene Subsidieverordening en de bijbehorende regeling. Het is belangrijk dat bij het onderzoek van de subsidies dat de activiteiten past bij het doel waarvoor u de subsidie aangevraagd. Daarnaast moeten er (voldoende) geld voor zijn in de gemeentebegroting.