Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven.

Het betekent dat u naast een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing ook een variabel tarief betaalt. U betaalt namelijk per leegmaking van de mini-container/kliko voor restafval of bij aanbieden van een restafvalzak bij de ondergrondse restafvalcontainer. Hoe minder vaak u afval aanbiedt, hoe minder u betaalt voor de verwerking hiervan.

Goed voor uw portemonnee en goed voor het milieu.

Dit zijn de kosten voor afval-, afvalcontainers en het ophalen ervan

Voor het leegmaken van de GFT+e kliko (groene container) en de papier kliko (blauwe container) hoeft u geen extra kosten te betalen.