U betaalt mee aan aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Hoeveel kost het?

OmschrijvingTarief 2024
Per perceel per belastingjaar€ 220,00
Iedere extra GFT afvalcontainer (groen) per jaar€ 50,00
Omwisselen of extra afvalcontainer (per container)éénmalig € 55,00
Per aanbieding 240 l. REST afvalcontainer€ 6,55
Per aanbieding 140 l. REST afvalcontainer€ 3,90
Per aanbieding ondergrondse container max. 60 L zak€ 1,10
Grof huisvuil op laten halen€ 50,00
Containerpas/afvalpas bij verlies en/of diefstal€ 16,15

Verhuizing

  • Als u binnen de gemeente Scherpenzeel verhuist, dan ontvangt u géén nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing.
  • Als u in de loop van het jaar in Scherpenzeel komt wonen, ontvangt u een aanslag van het basistarief over de nog komende kalendermaanden. Daarnaast betaalt u het aantal aanbiedingen van het restafval.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een deel van het basistarief van de betaalde afvalstoffenheffing terug.