1. Wat is restafval?

Restafval is afval van een huishouden dat overblijft na het goed scheiden van al het afval dat u dagelijks heeft. Dit restafval kan niet worden hergebruikt of gerecycled. Het restafval wordt verbrand. De inwoners van Scherpenzeel scheiden al goed hun afval. Hierdoor wordt al veel hergebruikt of gerecycled en wordt het weer grondstof voor nieuwe producten. Dat is goed, maar het kan altijd beter. Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval overblijft, wordt het volgende gescheiden opgehaald: Plastic verpakkingsmateriaal, Blik en Drinkpakken (PBD), Groente-, fruit en tuinafval en etensresten (GFT+e) en Papier. Als laatste blijft restafval over dat aan huis wordt opgehaald.

2. Hoe kan ik mijn afval kwijt?

U heeft of een kliko voor de verschillende afvalstromen: 1 voor restafval (grijs), 1 voor papier (blauw), 1 voor Groente-, fruit en tuinafval en etensresten (GFT+e) (groen) of u heeft een afvalpasje voor de ondergrondse containers voor restafval als u bijvoorbeeld in een appartement woont. U zet de kliko aan de straat op de ophaaldag. Of u zet de zak voor Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal en Drinkpakken (PMD) aan de straat of hangt deze aan de kroonring aan een lantaarnpaal.

Als u een afvalpasje heeft, kunt u uw papier en GFT+e zonder afvalpasje kwijt in de daarvoor bestemde ondergrondse container. Kijk op Afvalscheidingswijzer | Milieu Centraal | Afvalscheidingswijzer(externe link) hoe u andere soorten afval kwijt kunt, zoals elektrische apparaten en batterijen.

3. Hoe vaak wordt mijn afval opgehaald?

Het restafval en het papier wordt één keer in de maand opgehaald. U zet de grijze kliko (rest) of de blauwe kliko (papier) op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat. Groente-, fruit en tuinafval en etensresten (GFT+e) wordt ééns in de veertien dagen opgehaald. U zet de groene kliko op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat.

Plastic verpakkingsmateriaal, Blik en Drinkpakken (PBD) worden één keer in de veertien dagen opgehaald. Zet de doorzichtige zak op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat of hang deze op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de kroonring op de lantaarnpaal bij u in de buurt. Kijk voor de juiste ophaaldagen op de afvalkalender.

4. Hoe kan ik mijn afval verminderen?

Door bewust te zijn van wat u koopt en hoe u het gebruikt, kunt u bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid afval die u produceert. Probeer zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. Als u thuis zorgt voor afvalbakken voor de verschillende soorten afval, maakt u het uzelf makkelijk om uw afval goed te scheiden. Hierdoor houdt u minder restafval over. 

Kijk wat er bij het plastic afval mag op Doe mee met PMD(externe link)

5. Wat moet ik doen met gevaarlijk (chemisch) afval?

Het is belangrijk om gevaarlijk afval, zoals batterijen en verf niet bij het restafval te gooien, omdat het schadelijk is voor het milieu en de gezondheid. Dit afval kunt u naar de milieustraat brengen. Hier kunt u precies zien welke soorten afval u kunt wegbrengen: Wat brengt u naar de Milieustraat?

6. Wat moet ik doen met grof huisvuil?

U kunt uw grof huisvuil of grof tuinafval zelf wegbrengen naar de Milieustraat. U betaalt kosten bij het inleveren. Ook wit- en bruingoed (elektrische apparaten) kunt u zelf wegbrengen naar de milieustraat. Het inleveren van elektrische apparaten is gratis. Hier kunt u precies zien welke soorten afval u kunt wegbrengen en wat het kost: Wat brengt u naar de Milieustraat?

Grof huisvuil, grof tuinafval en wit- en bruingoed (elektrische apparaten) kunt u ook laten ophalen. Hiervoor moet u een bon kopen. Deze bon kunt op het gemeentehuis ophalen of digitaal bestellen.

7. Wanneer en hoe laat zet ik mijn afval buiten?

U zet uw kliko (restafval, papier, GFT+e) op de ophaaldag voor 07.30 uur aan de straat. De doorzichtige zakken voor het Plastic verpakkingsmateriaal, Blik en Drinkpakken (PBD) zet u op de ophaaldag aan de straat of hangt u aan de kroonring op de lantaarnpaal bij u in de buurt. Dit doet u op de ophaaldag voor 7.30 uur. Kijk voor de juiste ophaaldagen op Afvalkalender.

8. Hoe moet de kliko op de straat staan?

Afvalcontainers moeten naast elkaar met de handgrepen (achterkant) naar de weg staan. Zet uw kliko op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat. Doe al uw afval in de afvalcontainer.

9. Wordt mijn extra zak afval naast de kliko ook meegenomen?

Nee, dit wordt niet meegenomen. Doe al uw afval in de afvalcontainer. Losse zakken en dozen worden niet meegenomen. Zorg wel dat de deksel dicht kan, anders wordt de container niet leeggemaakt.

10. Mijn kliko is niet geleegd, wat nu?

Is uw kliko niet geleegd, terwijl het de ophaaldag is en het al 16.00 uur is geweest?

Neem dan contact op met het klantcontactcentrum(externe link) van ACV. 

11. Waar kan ik terecht bij klachten over afval?

Heeft u klachten over het ophalen van (zwerf)afval? Neem dan contact op tijdens openingstijden van het gemeentehuis via het algemene nummer (033) 277 23 24.

Alleen als er een gevaarlijke situatie is ontstaan waar uw klacht over gaat, dan belt u buiten openingstijden van het gemeentehuis de calamiteitentelefoon: 06-20 63 22 85.

12. Ik wil een storing melden, hoe gaat dat?

Is er een storing bij een ondergrondse afvalcontainer? Neem dan contact(externe link) op met ACV.

Als er storing in de avonduren of in het weekend is, vragen wij u geen afval te storten of naast de container achter te laten. 

13. Komt er een container voor het PMD (plastic verpakkingsafval, metaal en drinkpakken)?

Nee, de inzameling gebeurt met de speciale doorzichtige zakken. Deze zakken kunt u gratis afhalen bij de balie van het gemeentehuis en bij de Jumbo en de Hema.

14. Hoe gaat het inzamelen van groente, fruit- en tuinafval en etensresten bij appartementen?

Bij alle appartementencomplexen staan containers voor groente, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+e). Als bewoner van een appartementencomplex kunt u dit afval gescheiden weggooien.

15. Waar kunnen baby- en incontinentieluiers naar toe?

Baby- en incontinentieluiers kunt u gratis inleveren bij

  • de Milieustraat aan de Hopeseweg 3
  • Happy Kids aan de Rubenslaan 16-18

De speciale zakken hiervoor kunt u gratis ophalen bij de Milieustraat en de receptie van het  gemeentehuis.

16. Door een ziekte heb ik veel restafval (stomapatiënt o.a.). Welke regeling is hiervoor?

Heeft u door medische redenen veel afval (bijvoorbeeld stoma- en/of incontinentiemateriaal)? Hoe kan ik dit kwijt?.

U kunt vrijstelling aanvragen voor de kosten.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Kijk dan bij restafval door medische oorzaak voor meer informatie.