Veel restafval door medische oorzaak

Heeft u veel extra afval door bijvoorbeeld incontinentie, stoma- en/of nierdyalyse?  Dan kunt u een speciale regeling voor de afvalstoffenheffing aanvragen. Met deze regeling geven wij vrijstelling voor een deel van de kosten van de afvalstoffenheffing, niet van de vaste kosten.

U kunt vrijstelling aanvragen voor de kosten vanaf:

 • De 8e keer dat u uw restafvalcontainer aanbiedt
  of
 • De 35e keer dat u voor uw afval gebruik maakt van uw ondergrondse container

Wilt u gebruik maken van deze regeling?

 • Geef uw naam en adresgegevens dan door via het contactformulier
  of
 • Bel met ons via (033) 277 23 24. U krijgt het aanvraagformulier dan thuisgestuurd.
  of
 • u download onderstaand formulier en u print deze en vult uw gegevens in.

Aanvraagformulier

Document download informatie: