Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel

De Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel (voorheen de Wmo-raad)  is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en de Jeugdwet.

De Adviesraad bestaat uit max.11 leden. Dit zijn Scherpenzeelse inwoners die kennis hebben van maatschappelijke ondersteuning en die betrokken zijn bij de groepen mensen waarvoor deze wetten bestaan. De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften.

Contact

Wilt u meer weten over het werk van de Adviesraad of heeft u een aandachtspunt? Het e-mailadres is: adviesraadscherpenzeel@outlook.com