Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel

De Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Jeugdwet en de Omgevingswet.
Voor het verkrijgen van signalen uit de samenleving zoekt de Adviesraad contact met organisaties, professionals, vrijwilligers en doelgroepen die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

De Adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden. 

De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften.

Leden Adviesraad.

Onze leden zijn gemotiveerde betrokken inwoners, die zich inzetten voor het sociale welzijn van de andere inwoners.

Naast persoonlijke betrokkenheid zijn een aantal leden vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties of doelgroepen.

Nieuwe leden worden door de Adviesraad voorgedragen aan het College van B & W. De eerste zittingstermijn is een periode van 4 jaar. Deze termijn is te verlengen met een 2e periode van 4 jaar.

Naam

functie

Organisatie

Aandachtsveld

e-mailadres

T. van Bussel-Geboers

Lid

SWO

Ouderen / begeleiding

amja.van.bussel@tele2.nl

A. Haaksma

Lid

Bibliotheek

Voorzieningen en sport

alfred.haaksma@bibliotheekscherpenzeel.nll

T. Hommersom

Lid

--

Jeugd

tmhommersom@kliksafe.nl

C. Legemaat-van Ginkel

Lid

--

Jeugd

karinlegemaat.adviesraad@gmail.com

A.J. van Riet-Wiggers

Lid Senioren Belangen Ouderen / begeleiding a.j.v.riet@ziggo.nl

C.W. Schomper

Lid --

Omgevingswet

schomper76@gmail.com

H. Verheijen-Leusink

Secretaris

 --

 Jeugd

hermanda@dedashorst.nl

D. Vernig- Van Roekel

Vice-voorzitter Zonnebloem Jeugd / Participatie d.vernig@buurtzorgnederland.com

G. van Weelden

Voorzitter Gezamenlijke kerken Jeugd / WMO g@van.weelden.net