Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel

De Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel (voorheen de Wmo-raad)  is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en de Jeugdwet.

De Adviesraad bestaat uit max.11 leden. Dit zijn Scherpenzeelse inwoners die kennis hebben van maatschappelijke ondersteuning en die betrokken zijn bij de groepen mensen waarvoor deze wetten bestaan. De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften.

 • Leden Adviesraad

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel zijn vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties of doelgroepen. De Adviesraad draagt nieuwe leden voor aan het College. 

  De zittingstermijn is 3 jaar en de maximale zittingstermijn is dus 6 jaar.

  Naam

  Organisatie

  Aandachtsveld

  e-mailadres

  G. van Weelden

  Voorzitter

  M.A. Gerritsen

  Secretaris

  A.J. van Riet - Wiggers

  Senioren Belangen

  Ouderen

  T. van Bussel-Geboers

  SWO-SR

  Ouderen / Begeleiding

  H. Verheijen-Leusink

  C.W. Schomper

  Omgevingswet

  D.  van Roekel-Vernig

   De Zonnebloem

   PGB/ Ouderen