De Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Jeugdwet en de Omgevingswet.
Voor het verkrijgen van signalen uit de samenleving zoekt de Adviesraad contact met organisaties, professionals, vrijwilligers en doelgroepen die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

De Adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden. 

De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften.

Leden Adviesraad.

Onze leden zijn gemotiveerde betrokken inwoners, die zich inzetten voor het sociale welzijn van de andere inwoners.

Naast persoonlijke betrokkenheid zijn een aantal leden vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties of doelgroepen.

Nieuwe leden worden door de Adviesraad voorgedragen aan het College van B & W. De eerste zittingstermijn is een periode van 4 jaar. Deze termijn is te verlengen met een 2e periode van 4 jaar.

NaamAandachtsvelde-mailadres
voorzitter  

Mevr. H. Verheijen-Leusink
secretaris

Correspondentie
WMO Ouderen
hermanda@dedashorst.nl
vacature  
Dhr. A. HaaksmaSport en cultuuralfred.haaksma@bibliotheekscherpenzeel.nl
Dhr. T. M. HommersomJeugd
Website
Sport en cultuur
tmhommersom@kliksafe.nl
Mevr. C. Legemaat-van GinkelJeugd
Participatie
karinlegemaat.adviesraad@gmail.com
Dhr. R.H. TiesingClientondersteuningrobert@tiesing.nl
Mevr. E. WagensveldParticipatie
WMO ouderen
mailbox bijhouden
elswagensveld@hotmail.com 
vacature 1  
vacature 2  
vacature 3  

Jeugd in Scherpenzeel.

De Jeugdwet gaat over 0 tot 18 jarigen. Hieronder staat een schematisch overzicht van personen en instanties die in Scherpenzeel betrokken zijn bij onze jeugd.

(hier komt binnenkort het schema)