De Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen. Over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Jeugdwet en de Omgevingswet.

Voor het verkrijgen van signalen uit de samenleving zoeken we contact met organisaties, professionals, vrijwilligers en doelgroepen die werkzaam zijn binnen het sociale domein. We gaan niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Adviesraad

Onze leden zijn gemotiveerde betrokken inwoners, die zich inzetten voor het sociale welzijn van de andere inwoners.

Naast persoonlijke betrokkenheid zijn een aantal leden vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties of doelgroepen.

Nieuwe leden worden door de Adviesraad voorgedragen aan het College van B & W. De eerste zittingstermijn is een periode van 4 jaar. Deze termijn is te verlengen met een 2e periode van 4 jaar.

NaamAandachtsvelde-mailadres
Mevr. H. Verheijen-Leusink
voorzitter
 hermanda@dedashorst.nl
...
secretaris
Correspondentie
 

adviesraadsociaaldomein@scherpenzeel.nl 

en

....@....

Dhr. G. van den Brink...gvandenbrink17@gmail.com
Mevr. D. de Bruin - PallandJeugdhulp
Kwetsbaren
ddebruinpalland@kliksafe.nl
Mevr. M.J.C. Geurts...mjcgeurts@hotmail.com
Dhr. H. Gruschke...hjrgruschke@hotmail.nl
Dhr. T. M. HommersomJeugd
Website
Sport en cultuur
tmhommersom@kliksafe.nl
Dhr. G.J. de KruiffWmo
Omgevingswet
Armoede
Cliëntondersteuning
Armoede
Sport- en preventieakkoord
gjdekruiff@gmail.com
Mevr. D. Vernig - van Roekel...dvroekel@vernig.nl
Mevr. E. WagensveldParticipatie
Wmo ouderen
Klanttevredenheid
 
elswagensveld@hotmail.com 
vacature 1financiën 
   

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel