De Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Jeugdwet en de Omgevingswet.
Voor het verkrijgen van signalen uit de samenleving zoekt de Adviesraad contact met organisaties, professionals, vrijwilligers en doelgroepen die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

De Adviesraad bestaat uit maximaal 12 leden. 

De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften.

Leden Adviesraad.

Onze leden zijn gemotiveerde betrokken inwoners, die zich inzetten voor het sociale welzijn van de andere inwoners.

Naast persoonlijke betrokkenheid zijn een aantal leden vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties of doelgroepen.

Nieuwe leden worden door de Adviesraad voorgedragen aan het College van B & W. De eerste zittingstermijn is een periode van 4 jaar. Deze termijn is te verlengen met een 2e periode van 4 jaar.

Naam functie Aandachtsveld e-mailadres
G. van Weelden Voorzitter Jeugd / WMO g@van.weelden.net
H. Verheijen-Leusink secretaris Jeugd hermanda@dedashorst.nl
E. Bank     e.bank@ziggo.nl
A. Haaksma Lid Voorzieningen en sport alfred.haaksma@bibliotheekscherpenzeel.nl
T. Hommersom Lid Jeugd tmhommersom@kliksafe.nl
C. Legemaat-van Ginkel Lid Jeugd karinlegemaat.adviesraad@gmail.com
C.W. Schomper Lid Omgevingswet schomper76@gmail.com
L. Thompson Lid   l.thompson@profi-sec.nl
R.H. Tiesing Lid   robert@tiesing.nl
E. Wagensveld Lid   elswagensveld@hotmail.com