Bijzonderheden uit de vergaderingen:

klik hier voor het hele verslag

December 2023:

Met een medewerker van de gemeente zijn de volgende onderwerpen besproken: Participatieverordening en Aanbesteding Wmo-vervoer Valleihopper. Verder hebben we ons eigen functioneren besproken onder andere door tips en tops te benoemen.

November 2023:

Na de standaard punten heeft een externe projectleider een presentatie gegeven over het project Versterken en optimaliseren van onafhankelijke cliëntondersteuning OCO. Na een relatief korte vergadering hebben we als adviesraad deelgenomen aan een digitale voorlichtingsbijeenkomst over de Collectieve zorgverzekering Scherpenzeel voor inwoners met een minimum inkomen.

....

April 2023:

Met een externe deskundige hebben we een gesprek gehad over Versterken onafhankelijke cliëntondersteuning. Scherpenzeel doet mee met een landelijk pilot Jeugdbescherming. Dit is toegelicht door een beleidsmedewerker. Ook hebben we met een medewerker gepraat over de opgaven waar Scherpenzeel voor staat met name het stukje sociaal domein uit De basis op orde.

Maart 2023:

Met twee beleidsmedewerkers van de gemeente is het concept van het vernieuwde Cliëntervaringsonderzoek jeugd en WMO besproken. Ook de inkoop van WMO-hulpmiddelen is ter sprake geweest. Verder stond het Jaarverslag 2022 en het Jaarplan 2023 op de agenda.

....

Juni 2022:

Het jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2021 is besproken. Daarna heeft het afdelingshoofd Sociaal Domein de Adviesraad bijgepraat over de actuele ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Verder is het interview 'werving nieuwe leden' bijna gereed voor publicatie.

Mei 2022:

Tijdens deze korte vergadering van ca. 60 minuten is naast de bespreking van de standaardpunten (Opening, Mededelingen, Verslag, Actiepunten, Termijnkalender, Rondvraag en Sluiting) nagedacht over 'werving nieuwe leden' voor onze adviesraad.

April 2022:

Op de agenda stond onder andere de notitie 'Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Gemeente Scherpenzeel 2022'. Bij een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum ontvangt men 800 euro per huishouden. Bij een inkomen tussen de 120-130% van het sociaal minimum ontvangt men 500 euro per huishouden.
Op verzoek van de gemeente heeft de adviesraad meegedacht over: 'Hoe bereikt de gemeente huishoudens die voor compensatie in aanmerking komen?'.

klik hier voor het hele verslag