Op deze pagina ziet u:

  • bijzonderheden van de vergaderingen
  • vacatures
  • nieuwe leden

Bijzonderheden uit de vergaderingen.

Juni 2022:

Het jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2021 is besproken. Daarna heeft het afdelingshoofd Sociaal Domein de Adviesraad bijgepraat over de actuele ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Verder is het interview 'werving nieuwe leden' bijna gereed voor publicatie.

Mei 2022:

Tijdens deze korte vergadering van ca. 60 minuten is naast de bespreking van de standaardpunten (Opening, Mededelingen, Verslag, Actiepunten, Termijnkalender, Rondvraag en Sluiting) nagedacht over 'werving nieuwe leden' voor onze adviesraad.

April 2022:

Op de agenda stond onder andere de notitie 'Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Gemeente Scherpenzeel 2022'. Bij een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum ontvangt men 800 euro per huishouden. Bij een inkomen tussen de 120-130% van het sociaal minimum ontvangt men 500 euro per huishouden.
Op verzoek van de gemeente heeft de adviesraad meegedacht over: 'Hoe bereikt de gemeente huishoudens die voor compensatie in aanmerking komen?'.

Maart 2022:

Het verslag van het jaarlijks overleg met de adviesraad van de gemeente Woudenberg is besproken. Verder is er discussie geweest over de nota 'Uitvoeringsregels gebruikelijke hulp WMO en jeugdhulp 2022' en is het advies voorbereid.

Februari 2022:

Het jaarplan 2022 van de adviesraad en de verdeling van de aandachtsgebieden over de leden is besproken. Verder is aan de orde geweest: 'huishoudelijke ondersteuning van de mantelzorgers', 'diverse onderzoek van studenten van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) in de gemeente Scherpenzeel', 'de uitvoeringsregels gebruikelijke hulp jeugd in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdhulp', ...


lees het hele verslag