Op deze pagina ziet u:

  • bijzonderheden van de vergaderingen
  • vacatures
  • nieuwe leden

Bijzonderheden uit de vergaderingen.

April 2022:

Op de agenda stond onder andere de notitie 'Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Gemeente Scherpenzeel 2022'. Bij een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum ontvangt men 800 euro per huishouden. Bij een inkomen tussen de 120-130% van het sociaal minimum ontvangt men 500 euro per huishouden.
Op verzoek van de gemeente heeft de adviesraad meegedacht over: 'Hoe bereikt de gemeente huishoudens die voor compensatie in aanmerking komen?'.

Maart 2022:

Het verslag van het jaarlijks overleg met de adviesraad van de gemeente Woudenberg is besproken. Verder is er discussie geweest over de nota 'Uitvoeringsregels gebruikelijke hulp WMO en jeugdhulp 2022' en is het advies voorbereid.

Februari 2022:

Het jaarplan 2022 van de adviesraad en de verdeling van de aandachtsgebieden over de leden is besproken. Verder is aan de orde geweest: 'huishoudelijke ondersteuning van de mantelzorgers', 'diverse onderzoek van studenten van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) in de gemeente Scherpenzeel', 'de uitvoeringsregels gebruikelijke hulp jeugd in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdhulp', ...


lees het hele verslag

Vacatures

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe leden die zich willen inzetten voor het sociale belang van de inwoners. Voor het adviseren van College van B&W zoeken wij enkele nieuwe leden die zich willen verdiepen in de plaatselijke situatie op terreinen van de WMO, Jeugdzorg, Participatiewet en Omgevingswet.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met

  • de voorzitter de heer Lionel Thompson 06 21 54 33 62
  • mevrouw Tanja Bloem, ambtelijk secretaris Adviesraad Sociaal Domein en beleidsmedewerker Participatie bij de gemeente Scherpenzeel 033 277 23 24

Als u wilt te solliciteren stuurt u dan uw CV en een motivatiebrief naar het e-mailadres adviesraadscherpenzeel@outlook.com

Nieuwe leden

In 2021 zijn 2 nieuwe leden toegetreden: 

  • de heer L. Thompson
  • mevrouw E. Bank