De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een aantal kandidaten voor de functie van:

Lid Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad is een belangrijke onafhankelijke gesprekspartner van de gemeente voor de gemeentelijke ondersteuning van inwoners op het brede sociale domein in Scherpenzeel. Zo heeft de Adviesraad in 2021 de gemeente o.a. geadviseerd over het beleid over toekomstbestendig wonen, Inburgering en Bekostiging Leerlingenvervoer, de beleidsregels Participatiewet en Schuldhulpverlening en de Regiovisies Maatschappelijke opvang en jeugdhulpregio FoodValley. 

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat (inclusief de voorzitter) uit maximaal 12 inwoners uit Scherpenzeel en komt circa 10 keer per jaar bijeen. Op dit moment kunnen we een aantal nieuwe leden gebruiken.

Wat zijn uw werkzaamheden?

Uw werkzaamheden bestaan uit het gevraagd en ongevraagd adviseren over gemeentelijke voorzieningen op het terrein van Wmo, Participatie & Jeugdhulp of gezondheid. De tijdsinvestering is afhankelijk van de te verdelen taken en de actualiteit van de onderwerpen. Het voorbereiden en deelnemen aan de vergadering bedraagt minimaal circa 3 uur per vergadering.

Wat vragen wij van u?

U hebt affiniteit met de uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet of het gezondheidsbeleid in Scherpenzeel. Daarnaast kunt u goed communiceren en bent u in staat om individuele situaties te plaatsen in een breder context. U woont in Scherpenzeel en u mag een vertegenwoordiger van een doelgroep in Scherpenzeel zijn. Ten slotte bent u geen lid van de gemeenteraad en ook niet werkzaam in het bestuur van een organisatie die subsidie krijgt van de gemeente Scherpenzeel.

Wij nodigen in het bijzonder ook mensen met een beperking of handicap uit om te solliciteren. Ook adviseren over het verbeteren van de zorg- en leefsituatie van onder meer mensen met een beperking of handicap maakt namelijk onderdeel uit van het werk van de Adviesraad. Wij hechten aan een divers en inclusief samengestelde Adviesraad. 

Wat bieden wij?

Wij bieden u de uitdaging om samen met andere leden in de Adviesraad een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Scherpenzeel. Daarnaast ontvangt u een financiële vergoeding van € 75,04 per bijgewoonde vergadering en krijgt u ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie.

Reageren

Herkent u zich in bovenstaand profiel?

In verband met de huidige samenstelling van de adviesraad gaat onze voorkeur uit naar iemand met een financiële achtergrond.

Schriftelijke reageren mag naar adviesraadsociaaldomein@scherpenzeel.nl met een motivatie en een kort cv.

Interview

Karin Legemaat is sinds 2020 lid van de Adviesraad Sociaal Domein. In dit interview vertelt ze wat dit werk inhoudt. 

Nieuwe leden

In 2023:

  • mevr. D. de Bruin - Palland
  • dhr. G.J. de Kruiff
  • dhr. G. van den Brink
  • dhr. H. Gruschke
  • mevr. M. Kemperman

In 2022:

  • mevr. K. Legemaat-van Ginkel