Hieronder leest u antwoorden op mogelijke vragen die u heeft. Dit overzicht vullen we steeds aangevuld met actuele informatie. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We proberen uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.
 

Hoeveel mensen vangt de gemeente Scherpenzeel op?

Sinds 23 juni 2022 wordt een deel van het gemeentehuis (de villa) in gebruik genomen als noodopvang voor maximaal 32 Oekraïense vluchtelingen. 

Iets meer dan 25 Oekraïense vluchtelingen hebben een plek gevonden bij particulieren in Scherpenzeel.

Tot half november 2022 was er een crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de voormalige Aldi aan de Dorpsstraat. Dit was een doorstroomlocatie voor maximaal 80 personen. 

In Nederland is afgesproken dat elke regio een paar duizend vluchtelingen opvangt. Op alle gemeentes wordt daarom een beroep gedaan, ook op Scherpenzeel.

Kan ik zelf mensen in huis opvangen?

Ja, dat kan. Kijk op de website van van Takecarebnb(externe link) wat er mogelijk is en waar u op moet letten. Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. Beslis niet overhaast. Bekijk ook de 10 tips voor het opvangen van een vluchteling.(externe link) 

Wilt u vluchtelingen opnemen in een pand zonder woonbestemming? Bekijk dan de voorwaarden

Neem contact op met de gemeente, zodra u mensen hebt opgevangen.

Ik heb Oekraïense vluchtelingen in huis opgevangen, wat moet ik doen?

Heeft u Oekraïense vluchtelingen thuis opgevangen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door via het contactformulier. Vermeld uw naam en contactgegevens, het aantal mensen dat u opvangt, de leeftijden en eventuele bijzonderheden/vragen. Zo houden we als gemeente een goed overzicht en kunnen we u waar mogelijk ondersteunen.

Laat uw Oekraïense gasten zich ook inschrijven in de basisadministratie van de gemeente. Dit kunnen zij doen door zich te melden bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak op het gemeentehuis via www.scherpenzeel.nl/contact. Zo mogelijk graag een identiteitsbewijs meenemen.

Verder is het goed om te weten dat Oekraïense vluchtelingen die medische zorg nodig hebben, terecht kunnen bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zorgverleners declareren de verleende zorg bij het CAK(externe link). Dit geldt voor alle zorg binnen het basispakket.

Met de Scherpenzeelse huisartsen is afgesproken dat vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven contact kunnen opnemen met de huisarts van het gastgezin.

Kijk voor aanvullende informatie op de pagina voor Gastgezinnen.

Hoe zit het met medische zorg?

Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zorgverleners declareren de verleende zorg bij het CAK(externe link). Dit geldt voor alle zorg binnen het basispakket. 

Met de Scherpenzeelse huisartsen is afgesproken dat vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven contact kunnen opnemen met de huisarts van het gastgezin.

ZorgKiezer(externe link) laat op deze informatiepagina(externe link) zien wat er is veranderd rond de zorgverzekering voor Oekraïense vluchtelingen.

Krijgen Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich bij ons melden, kijken we wat nodig is om hen verder te helpen.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

In de gemeente Scherpenzeel wordt leefgeld uitbetaald aan Oekraïense vluchtelingen. Dit gaat via prepaid cards en kan door middel van pinnen worden opgenomen. Vluchtelingen kunnen een aanmeldformulier aanvragen via leefgeld@scherpenzeel.nl of bij de balie van het gemeentehuis.

De vluchteling heeft zelf de beschikking over het leefgeld en heeft alle vrijheid om te beslissen hoe hij of zij het geld besteedt. Er is geen financiële verplichting richting de particulier die hem/haar een logeeradres aanbiedt. De datum van inschrijving bij de gemeente, is de startdag voor betaling van leefgeld. Leefgeld voor kind onder de 18 jaar wordt betaald aan de volwassen vluchteling die het betreffende kind onder de hoede heeft.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht voor informatie?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor informatie en vragen terecht bij RefugeeHelp(externe link), dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Ook op deze pagina van Vluchtelingenwerk(externe link) is informatie in het Oekraïens te vinden. 

Wat zijn de signalen van uitbuiting en mensenhandel?

Helaas zijn Oekraïense vluchtelingen soms een prooi voor mensenhandelaren. Wijs uw gasten op dit gevaar aan de hand van onderstaande foto. Lees zelf ook de PDF over het herkennen van signalen van mensenhandel. Vermoed u dat er sprake kan zijn van mensenhandel? Bel dan 112 (bij spoed/een directe verdachte situatie), 0900-8844 voor niet-spoedeisende vragen (vraag naar afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) of 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem.

Tegengaan mensenhandel

Bij welke voedselbank kan men terecht?

De Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel verstrekt wekelijks een voedselpakket aan inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel die daarvoor in aanmerking komen. Dit geldt ook voor vluchtelingen die in Scherpenzeel zijn ingeschreven. 

Tijd en locatie

De uitgifte is elke vrijdag van 12:30 - 13:30 uur in gebouw Eben Haëzer, Schoutstraat 8a,Woudenberg (ingang achterzijde, tegenover Middenstraat 1) Kijk voor meer informatie op: Voedselbank - Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel | Sociale kaart Scherpenzeel (socialewegwijzerscherpenzeel.nl)(externe link)