Overweegt u vluchtelingen op te vangen in een pand zonder woonbestemming? Let dan goed op de voorwaarden. 

Wij zijn blij met het feit dat zoveel mensen bereid zijn huisvesting beschikbaar te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Overweegt u vluchtelingen op te vangen in een pand zonder woonbestemming? Let dan goed op de voorwaarden. 


Voorwaarden particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen in niet-woningen:

 1. De opvang mag geen commercieel oogmerk hebben. Dit betekent dat u de opvang aanbiedt op vrijwillige basis en dat vluchtelingen er gratis gebruik van kunnen maken. Mogelijk is er op de langere termijn een onkostenvergoeding, als het Rijk dit vergoedt;
 2. Het pand moet brandveilig zijn (zie brandveiligheidseisen hieronder);
 3. Het betreft een gedoogsituatie gedurende de periode dat er daadwerkelijk Oekraïense vluchtelingen aanwezig zijn in deze (nieuw gecreëerde) woonruimte. Als de Oekraïense vluchtelingen weg zijn, houdt de gedoogtermijn op en moet worden voldaan aan het bestemmingsplan en de inrichtingseisen. De toestemming voor particuliere opvang geldt daarnaast voor maximaal een jaar, tenzij later een besluit genomen wordt dat deze periode verlengd wordt;
 4. Inwoners die voor de gedoogsituatie in aanmerking willen komen, moeten de opvang melden bij de gemeente. Dit kan via het contactformulier op de website van Scherpenzeel of telefonisch (033) 277 23 24). Het is aan de vluchtelingen zelf om zich te laten inschrijven bij de gemeente in het bevolkingsregister (BRP);
 5. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze gedoogsituatie;
 6. De burgemeester behoudt zich het recht voor om zijn discretionaire bevoegdheid aan te wenden als hij het idee heeft dat de situatie hierom vraagt. Indien de ontwikkelingen hier aanleiding toe geven, dan neemt de gemeente contact met u op. 

Eisen brandveiligheid opvang Oekraïense vluchtelingen in niet-woningen: 

 • In elke ruimte waar geslapen wordt, moet een brandmelder hangen. Bij meerdere kamers is het goed om alle brandmelders te koppelen, zodat iedereen gealarmeerd wordt als er ergens een brandmelder afgaat;
 • Er moet een blusmiddel aanwezig zijn: een schuimblusser van 3 of 6 liter;
 • Er moet een blusdeken aanwezig zijn van 1 x 1 meter;
 • Er mag binnen in het gebouw niet gerookt worden;
 • Er mogen ‘s nachts geen apparaten opgeladen worden in de ruimten waar geslapen wordt.

Extra tips over producten die de brandveiligheid verhogen, vindt u op rookmelder-nederland.nl (o.a. ook noodverlichting).

Voor eventuele vragen, die niet op onze website staan, kunt u contact opnemen met de gemeente.