Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Maar Oekraïners mogen natuurlijk ook logeren bij vrienden, familie of kennissen. Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend.

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken, het is dan ook belangrijk dat je weet waar je aan begint als gastgezin. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang deze mensen opvang nodig hebben. We kennen inmiddels voorbeelden van inwoners die vluchtelingen thuis tijdelijk hebben opgevangen en waar naar verloop van tijd bleek dat de situatie niet langer houdbaar was. Met als gevolg teleurstelling en verdriet bij beide partijen. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen. 

Heeft u een logeerplek? Meld u dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. U kunt ook een kijkje nemen op het platform Refugeehelp.nl voor andere particuliere initiatieven rond huisvesting.

Al vluchtelingen opgenomen?

 • Heeft u op dit moment al Oekraïense vluchtelingen in huis? Geef dit dan door via het contactformulier. Vermeld uw naam en contactgegevens, het aantal mensen dat u opvangt, de leeftijden en eventuele bijzonderheden en vragen. Zo houden we als gemeente een goed overzicht. Op vragen zullen we zo spoedig mogelijk reageren.
 • Lees de aandachtspunten en tips uit de Handreiking particuliere opvang. 
 • Laat uw Oekraïense gasten zich inschrijven in de basisadministratie van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak op het gemeentehuis via www.scherpenzeel.nl/contact. Neem zo mogelijk een identiteitsbewijs mee. 
 • Er is een Whatsappgroep voor gastgezinnen in Scherpenzeel. Hierin zit ook een aantal medewerkers van de gemeente. De Whatsappgroep is bedoeld om de gemeente vragen te stellen en nieuwe informatie uit te wisselen. Wilt u deelnemen aan deze Whatsappgroep, meldt u dan aan via het contactformulier
 • Met de Scherpenzeelse huisartsen is afgesproken dat vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven, wanneer nodig, contact kunnen opnemen met de huisarts van het gastgezin. 
 • In de gemeente Scherpenzeel wordt leefgeld uitbetaald aan Oekraïense vluchtelingen. Dit gaat via prepaid cards en kan door middel van pinnen worden opgenomen. Vluchtelingen kunnen een aanmeldformulier aanvragen via leefgeld@scherpenzeel.nl of bij de balie van het gemeentehuis.
  De vluchteling heeft zelf de beschikking over het leefgeld en heeft alle vrijheid om te beslissen hoe hij of zij het geld besteedt. Er is geen financiële verplichting richting de particulier die hem/haar een logeeradres aanbiedt. De datum van inschrijving bij de gemeente, is de startdag voor betaling van leefgeld. Leefgeld voor kind onder de 18 jaar wordt betaald aan de volwassen vluchteling die het betreffende kind onder de hoede heeft.
   
 • Voor kinderen is er onderwijs in Woudenberg en voor tieners van 12-18 jaar in Barneveld. Lees er meer over op deze pagina. Ook zijn er online taal- en leesprogramma's voor kinderen: https://www.moerdijk.nl/Docs/2022/Lijst-met-links-voor-kinderen-naar-sprookjes-om-te-lezen-luisteren-of-kijken.pdf en Jeugdbieb.
   
 • De Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel verstrekt wekelijks een voedselpakket aan inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel die daarvoor in aanmerking komen. Dit geldt ook voor vluchtelingen die in Scherpenzeel zijn ingeschreven. Kijk voor meer informatie op: Voedselbank - Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel | Sociale kaart Scherpenzeel (socialewegwijzerscherpenzeel.nl)
 • Zoek u informatie en ondersteuning in het Oekraïens? Kijk dan op RefugeeHelp, dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Ook op de website van Vluchtelingenwerk is informatie in het Oekraïens te vinden. 
 • Helaas zijn Oekraïense vluchtelingen soms een prooi voor mensenhandelaren. Wijs uw gasten op dit gevaar aan de hand van onderstaande foto. Lees zelf ook de PDF over het herkennen van signalen van mensenhandel. Vermoed u dat er sprake kan zijn van mensenhandel? Bel dan 112 (bij spoed/een directe verdachte situatie), 0900-8844 voor niet-spoedeisende vragen (vraag naar afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) of 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem.
 • Gaat het niet goed in de particuliere opvang, waardoor deze opvang stopt, neem dan contact op met de gemeente. De gemeente kan helpen.
Tegen mensenhandel