Voor een standplaatsvergunning vult u het online formulier in.

Wat is het?

In Scherpenzeel zijn 5 standplaatsen aangewezen op de Beukenlaan en op Plein 1940. 

Wilt u spullen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam op één van deze standplaatsen of ergens anders in de gemeente, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. 

Ook voor een tijdelijke standplaats op een van de aangewezen plekken of op een andere plek vraagt u bij ons een vergunning aan.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doet u dit ruimschoots van te voren, minimaal 6-8 weken voordat u de plek zou willen innemen. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening en gewenste afmetingen van het verkoopmiddel (zoals een wagen, tafel of kraam);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

U vraagt de vergunning bij ons aan en geeft daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of welk dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Wat heb ik nodig?

Bij uw aanvraag voor een standplaatsvergunning hebt u nodig:

  • als u ondernemer bent: een geldig inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel
  • een geldig identiteitsbewijs
  • bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel

Hoeveel kost het?

 bedragen 2023
In behandeling nemen van de aanvraag€    97,90
Een standplaats van 6 x 6 meter voor de hele dag per week€  735,20
Een standplaats van 7 x 6 meter voor de hele dag per week€  858,45

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is, dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

De verlening van een vergunning wordt gepubliceerd. Ook andere kandidaten mogen bezwaar maken binnen deze periode.

Extra informatie

Zijn wij niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan heeft u behalve onze toestemming ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning. Een marktplaatsvergunning heeft u nodig als u een plaats wilt hebben op de weekmarkt. Een ventvergunning heeft u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis.

Handige links

Wilt u meer informatie over een marktplaats? Dan kunt u onderstaande link hiervoor gebruiken.