Meest voorkomende aanvragen

U denkt er aan te gaan verbouwen of een nieuw bouwwerk te plaatsen. Dan zijn er regels waar u aan moet voldoen. Meestal kunt u niet zomaar aan de slag en moet u een omgevingsvergunning aanvragen. En soms mag u zonder omgevingsvergunning bouwen. Houdt u er dan rekening mee dat uw bouwplan wel moet voldoen aan de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Ook moet uw bouwplan altijd voldoen aan de Algemene Plaatselijke Verordening.

Controleer voordat u aan de slag gaat altijd of u een vergunning nodig heeft via het omgevingsloket.