Voor een marktplaatsvergunning vult u het online formulier in.

Scherpenzeel heeft een traditionele weekmarkt bij Kulturhus de Breehoek. Daarnaast worden gedurende de week op diverse plekken standplaatsen ingenomen op Plein 1940 en aan de Beukenlaan.

Als u in aanmerking wilt komen voor een markt- of standplaats kunt u hiervoor het aanvraagformulier invullen.

Wat is het?

Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten:

  • dagmarkt
  • weekmarkt
  • jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

Als u een plaats wilt innemen op de warenmarkt dan vraagt u daarvoor een vergunning bij ons aan.

Wilt u een jaarmarkt organiseren, zoals een Kerstmarkt of Voorjaarsmarkt, dan vraagt u daarvoor een evenementenvergunning bij ons aan.

Hoe werkt het?

U kunt een marktplaatsvergunning vragen als u

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent
  • een geldig identiteitsbewijs heeft
  • bewijs heeft dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel

Vaste plaats

De wachttijd voor een marktplaatsvergunning verschilt per branche. Als u op de wachtlijst staat ingeschreven dan moet u de inschrijving elk jaar laten verlengen.

Dagplaats

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste marktplaatsvergunning er een keer niet is of plaatsen die tijdelijk in het midden van het markterrein beschikbaar zijn. De marktmeester houdt bij het geven van dagplaatsen rekening met de branchelijst.

Evenementenvergunning

Wilt u een jaar- of dagmarkt organiseren, dan vraagt u daarvoor een evenementenvergunning bij ons aan.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning bij ons aan. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt. De vergunning is in eerste instantie voor u persoonlijk.

Wilt u niet meer op de markt staan en kent u een ondernemer die op uw plek wil staan? Dan vraagt u ons toestemming om uw vergunning over te dragen aan een andere ondernemer. Wij beoordelen of aan de regels voor overschrijving wordt voldaan.

U vraagt de vergunning bij ons aan. Doe dit ruim van te voren, ten minste 6-8 weken voordat u de plek wilt innemen. De vergunning is voor u persoonlijk en niet overdraagbaar, behalve onder heel bijzondere voorwaarden bijvoorbeeld iemand van uw eigen familie onderneming. Hiervoor moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Wilt u niet meer op de markt staan, dan gaat uw plek naar de volgende op de wachtlijst.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel
  • Inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel.

Hoeveel kost het?

De inschrijving op de wachtlijst is voorlopig gratis. In 2021 gaat de gemeente Scherpenzeel met een ander wachtlijstsysteem werken.

De kosten voor het innemen van een marktplaats vindt u hieronder.

 bedragen 2023
Vergunning eenmalig per dag € 2,50 per strekkende meter per dag
Vergunning iedere week per jaar€ 120,90 per strekkende meter per jaar

Als u geen verkoopwagen heeft, dan betaalt u voor een kraam die de marktkramen exploitant voor u regelt. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de marktplaats exploitant.

Extra informatie

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Jaar- of dagmarkt

Wilt u een jaar- of dagmarkt organiseren, dan vraagt u daarvoor een evenementenvergunning bij ons aan.

Aanvraagformulier marktplaats

Markt- of standplaatsvergunning aanvragen