De meeste kinderen gaan naar school als ze vier jaar worden. Kinderen zijn leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar oud. Een overzicht van (basis)scholen vindt u in de gemeentegids.

Meer informatie: leerplicht en voortijdige schoolverlaters

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Informeer bij de school van uw kind over de mogelijkheden voor extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs.

Wanneer uw kind niet in staat is om met eigen vervoer naar school te gaan, kan het in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Aanvragen leerlingenvervoer kunnen gedaan worden bij het Team Dienstverlening.

Weet u niet of u vraag bij jeugdhulp of onderwijs thuis hoort? Dan mag u altijd het aanmeldformulier invullen en wordt er contact met u opgenomen.

Voor meer informatie: leerlingenvervoer