Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat

U bent zich als ouder van een kind uit groep 8 aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Welke middelbare school past bij mijn kind? Welke scholen zijn er in de buurt? Hoe doet een school het op het gebied van leerlingbegeleiding en is er voldoende aandacht voor veiligheid? Allerlei vragen waar u graag antwoord op wilt hebben. Samen met uw kind kunt u de open dagen bezoeken, die door de scholen worden georganiseerd.

Een bezoek aan www.onderwijsinspectie.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs u daarbij ook helpen.

Welke informatie vindt u op onderwijsinspectie.nl?

Met een zekere regelmaat bezoekt de inspectie alle scholen in Nederland. Van deze bezoeken maakt de inspecteur een rapport, dat te bekijken is op de website. Van de rapporten vindt u op de site een beknopte weergave in de vorm van een zogenoemde Kwaliteitskaart. De kaart bevat oordelen over onder meer de kwaliteit van de lessen, het leerstofaanbod en de sfeer op school. Ook vindt u via de kaart feitelijke gegevens over examenresultaten en zittenblijven.

Hoe komt u op de Kwaliteitskaart?

Op de website www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl kunt u direct zoeken naar een school.

  • Selecteer "voortgezet onderwijs" en typ de naam in van de school.
  • Heeft de school meerdere vestigingen dan krijgt u nog een tussenscherm met keuzemogelijkheden.
  • Intypen van alleen een plaatsnaam kan ook.
  • Via "uitgebreid zoeken" kunt u zoeken op afstand tot uw postcode, op levensbeschouwelijke richting en of de school bijvoorbeeld heeft gekozen voor Montessori- of Jenaplanonderwijs.