Wilt u leerlingenvervoer aanvragen?

Wat is het?

Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind naar speciaal onderwijs gaat, maar de school niet vlakbij uw woning ligt, dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.

Gesprek met ons voor de aanvraag

  • U meldt zich voor een gesprek aan met ons als uw kind voor het eerst naar speciaal (basis) onderwijs gaat en u wilt leerlingenvervoer voor uw kind.
  • Als u zich heeft aangemeld voor een gesprek, bellen wij u om een afspraak te maken. Dat doen wij binnen 2 weken. U heeft dan een gesprek met een medewerker onderwijs.
  • Samen bespreken we: - wat de dichtstbijzijnde toegankelijke school is voor uw kind - de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te kunnen (leren) reizen - welke rol u daarin zelf kan spelen - de eventueel mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van leerlingenvervoer.
  • Als uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u na het gesprek een aanvraag indienen. Dat doet u via het aanvraagformulier op de website.
  • Heeft uw kind al leerlingenvervoer? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.
  • Gaat uw kind naar een reguliere basisschool die past bij een bepaalde geloofsovertuiging of identiteit? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.

We beoordelen aanvragen met de regels van de gemeente Scherpenzeel en de landelijke regelgeving.

Het formulier aanmelden leerlingenvervoer vindt u bij 'online regelen'.

Leerlingenvervoer aanvragen

Met het formulier kunt u leerlingenvervoer aanvragen

  • als het kind al gebruikt maakt van het leerlingenvervoer of
  • als een kind naar een reguliere basisschool gaat (op meer dan 6 kilometer afstand) of
  • als u al een gesprek heeft gehad met de gemeente over dit vervoer.

Hoeveel kost het?

Wanneer uw verzamelinkomen meer is dan € 36.900 vraagt de gemeente een eigen bijdrage in het vervoer aan ouders van wie de kinderen naar (speciaal) basisonderwijs gaan. De eigen bijdrage voor 2022-2023 is € 

Inkomen in euro’sEigen bijdragen in euro’s per gezin
0-36.900                niets
36.900-43.650          145
43.650-50.400          630
50.400-56.700     1.170
56.700-64.800      1.715
64.800-71.100      2.300
71.100 en verder   Voor elke € 5.000 erbij: € 550 extra

Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Online regelen

Let op: Vul het formulier in voor het juiste schooljaar!

Leerlingenvervoer aanvragen voor SCHOOLJAAR 2022-2023 (na zomervakantie 2022)