Overzicht bekendmakingen

 • Besluit omgevingsvergunning (BOPA), Dorpsstraat 216

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel heeft op 4 juni 2024 een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing en uitbreiding van de woning aan de Dorpsstraat 216.

 • Oplaadpunten elektrische voertuigen

  Voor een aantal plekken zijn voorstellen gedaan voor het plaatsen van e-laadpalen. Voor het plaatsen van borden bij de palen lagen ontwerp-verkeersbesluiten ter inzage, waar-op zienswijzen mogelijk waren.

 • Wijzigingen of aanleg uitritten

  Het college van burgemeester en wethouders is op 7 mei akkoord gegaan met de wijziging of aanleg van 8 inritten.

 • Vastgesteld bestemmingsplan 'de Overtuin'

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan Vlieterweg, de Overtuin ter inzage ligt. Dit is op 9 november 2023 door de raad vastgesteld.