Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Hierbij heeft het centraal stembureau een belangrijke rol. Zij toetsen de uitslag van de verkiezing aan de Kieswet.

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de uitkomst van de gemeente raadsverkiezingen vast.

Deze openbare zitting is in de vergaderkamer van de Villa van het gemeentehuis, Stationsweg 389a te Scherpenzeel. De zitting is zowel fysiek als digitaal te volgen. Als u de zitting digitaal wilt volgen kunt u de Microsoft Teams link opvragen via bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl