Vuur stoken
  • voor een vergunning gaat u naar ' online regelen'
  • voor overlast gaat u naar ' aanvullende informatie'

Wat is het?

U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt. Als u dit toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Let op

U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing bij ons aan. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur.

Hoeveel kost het?

 bedrag 2024
vergunning voor vuur stoken€  100,70

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Overlast houtstook/houtrook

We beseffen vaak niet dat een heerlijk knappend houtvuur kan leiden tot overlast. Het gaat dan vaak om de geur en om roetneerslag. Mensen in de omgeving kunnen die gevolgen als lastig ervaren. De rook die vrijkomt bij houtstook kan gezondheidsklachten veroorzaken, bijvoorbeeld aan de ogen en longen. Zeker voor longpatiënten is een houtvuurtje schadelijk en kan voor directe ademnood zorgen.

Wat zijn de regels?

Nederland kent geen speciale landelijke regels voor houtstook. Ook bestaan er nauwelijks technische eisen voor stookinstallaties. Doordat algemeen aanvaarde meetmethoden ontbreken, is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van overlast. En dat maakt het weer lastig om in te grijpen. Bovendien is overlast sterk afhankelijk van het weer en de situatie.

Wat kunt u doen als u last hebt van houtstook in uw omgeving?

Ga altijd eerst in gesprek met degene die het houtvuurtje stookt. Meestal is men zich totaal niet bewust van het veroorzaken van overlast. Zo’n gesprek kan zo maar voldoende zijn om te overlast te beëindigen. Eventueel kunt u uw buren wijzen op de stooktips van de Rijksoverheid.

Wat kunt u verwachten van de gemeente?

Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen bij overlast door houtrook. Door het ontbreken van heldere richtlijnen en meetmethoden is overlast namelijk vrijwel niet (objectief) aantoonbaar. En als het niet te bewijzen is, kunnen wij ook niet ingrijpen of handhaven, ook al ervaart u wel overlast.

Online regelen

  • Vuur stoken vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen met het formulier hieronder