In de gemeente Scherpenzeel onderzoeken we hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen. Gemeentes wordt gevraagd om uiterlijk in 2021 een tijdpad op te stellen voor aanpak aardgasvrije gebouwde omgeving. Ook in Scherpenzeel worden wijken en buurten nader onderzocht. Wat is in onze gemeente mogelijk? En kan dat ook gezamenlijk? Dit komt in een beleidsplan: de Transitievisie Warmte. Deze staat gereed voor besluitvorming door de gemeenteraad op 16 december.

Wat is de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente de route aan naar een duurzame warmtevoorziening in Scherpenzeel. Er staat in wat wij als gemeente belangrijke uitgangspunten voor ‘aardgasvrij’ vinden en wat mogelijke eerste stappen kunnen zijn. We willen buurt voor buurt het aardgas vervangen door duurzame warmte.


Samenwerken

Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners willen we in drie verkenningsbuurten en bedrijventerrein ‘t Zwarte Land de komende jaren aan de slag om verder uit te zoeken wat de beste aardgasvrije oplossing is voor de verschillende buurten. Daarnaast zetten we voor alle gebouweigenaren in op energiebesparing om zo het aardgasverbruik te verminderen.

Verkenningswijken

De drie verkenningsbuurten zijn: Wijk Bruinhorst, De Nieuwe Willaer (Reebaan en omgeving) en De Wittenberg. Deze buurten zijn gekozen omdat de overstap hier goed haalbaar lijkt. Er staan in deze buurten veel dezelfde woningen, zodat bewoners van elkaar kunnen leren en samen op kunnen trekken. Ook staan er andere werkzaamheden gepland, zoals werkzaamheden aan de riolering in Bruinhorst en De Wittenberg. We onderzoeken of we dan ook meteen warmteleidingen kunnen aanleggen. De meeste bewoners in De Nieuwe Willaer zullen de komende jaren hun cv moeten vervangen: een mooi moment voor de overstap.

In de buurten waar met onderzoek gestart wordt, krijgen bewoners een uitnodiging om mee te denken met de plannen.

Tips of ideeën

De Transitievisie Warmte is te vinden op www.duurzaamscherpenzeel.nl. Uw reactie kunt u mailen naar duurzaam@scherpenzeel.nl