Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 en het standplaatsenbeleid 1997 is op 4 november 2021 vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van de volgende standplaatsen te Scherpenzeel:

  • voor de Beukenlaan op 10 november 2021 aan Coöperatie Vallei Energie voor het plaatsen van de energie-caravan en voorlichting over isolatie;
  • voor Plein 1940 op 26 november 2021 en 3 december 2021, eveneens aan Coöperatie Vallei Energie voor het plaatsen van de energie-caravan en voorlichting over isolatie.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.