Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 is op 24 november 2021 vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats voor het verkopen van diverse levensmiddelen. De standplaats wordt ingenomen nabij de ingang van de Jumbo, op het gedeelte naast de ingang voor in totaal 15 dagen:

  • in 2021: 29, 30 en 31 december 2021;
  • in 2022: 21 of 22 januari,18 of 19 februari,18 of 19 maart,15 of 16 april, 20 of 21 mei, 17 of 18 juni ,16 of 17 september, 21 of 22 oktober, 18 of 19 november, 29, 30 en 31december.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager (25 november 2021) bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.