Neemt u contact met ons op als u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wilt verkopen.

Wat is het?

Als u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wilt verkopen dan mag dit alleen als wij dit toestaan.

Hoe werkt het?

Wij houden ons aan de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente. Voor venten heeft u geen vergunning nodig. In sommige gevallen geldt een verbod om te venten.

Wat moet ik doen?

Vraag bij de gemeente na of u mag venten en waar en wanneer u dit mag doen.

Het verbod om te venten geldt niet voor het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin u gedachten en gevoelens laat zien, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

Wij kunnen de vrijheid van meningsuiting beperken door een verbod in te stellen. U kunt hiervoor toestemming aanvragen, als dit verbod voor u geldt.