Veiligheid en gezondheid

Bezorgd om uzelf of een ander?

Ziet u verwaarlozing, vervuiling, ernstige vereenzaming of ontsporende mantelzorg, verslaving of dreigende dakloosheid?

Sante Partners kan met u meedenken en adviseren. Daarnaast kan Sante Partners onderzoeken wat aan de hand is en welke hulp misschien nodig is. 

Meldingen via amw.scherpenzeel@santepartners.nl of via of 06-83639096 of 06-16041867 en telefoonnummer 0900 - 8433 (kantooruren maandag tot donderdag).