Maakt u zich zorgen over iemand die misschien mishandeld wordt?

U kunt op telefoonnummer 0800-2000 (gratis) bij Veilig Thuis terecht voor vragen, advies of om een melding te doen.

In spoedgevallen belt u 112.

Wat is het?

Maakt u zich zorgen over een kind, hebt u zorgen over de veiligheid van personen die u kent of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt?

Dan meldt u dit bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio Gelderland-Midden.

U kunt op telefoonnummer 0800-2000 (gratis) bij Veilig Thuis terecht voor het vragen van advies of een melding doen. Dat geldt voor zowel burgers als professionals. Als het niet kan wachten tot de volgende dag, dan zijn zij ook buiten kantoortijden bereikbaar.

In spoedgevallen belt u direct 112.

Hoe werkt het?

Bij Veilig Thuis kunt u een melding doen en advies krijgen als u mishandeling of huiselijk geweld vermoedt. Veilig Thuis:

 • is een meldpunt voor gevallen of vermoedens van mishandeling of huiselijk geweld;
 • geeft advies en informatie bij vermoedens van mishandeling of huiselijk geweld;
 • onderzoekt of er sprake is van mishandeling of huiselijk geweld;
 • schakelt hulpverlening in als dat nodig is;
 • schakelt politie of de Raad voor de Kinderbescherming in;
 • informeert u wat er met uw melding is gedaan.

Ook voor het melden van loverboypraktijken kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Wat moet ik doen?

U kunt 24 uur per dag (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer (0800) 2000.

In spoedgevallen belt u direct 112.

Extra informatie

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken. De meldcode is verplicht voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs (pdf)
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdhulp
 • justitie

U moet de meldcode vaststellen, gebruiken en bekend maken bij werknemers.

Wat is een meldcode?

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode. Een meldcode moet in ieder geval deze stappen hebben:

 1. breng de signalen in kaart
 2. overleg met collega en eventueel met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis
 3. ga in gesprek met de ouder
 4. weeg het huiselijk geweld/kindermishandeling met het afwegingskader
 5. neem twee beslissingen: 
  (1) Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 
  (2) Is het geven of organiseren van hulp ook mogelijk?

De meldcode heeft sinds 2019 een verplicht afwegingskader.