Vacatures Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel? Wat is dat? Wat doen ze?
Een goede reden voor een interview met Karin van de Lagemaat. Sinds 2020 lid van de Adviesraad.

Je bent actief binnen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Scherpenzeel, wat is je taak?
Elke gemeente is verplicht een Adviesraad te hebben; ofwel: inwoners uit de gemeente die meedenken over alles wat het Sociale Domein raakt. Het gaat over alles wat de gemeente moet regelen voor de Scherpenzelers. Voorbeelden zijn: de hoge gasrekening van het gezin in de straat, de oude buurman die eenzaam is, die vrouw een paar straten verder die de brieven van de gemeente niet begrijpt omdat ze de Nederlandse taal nauwelijks kent, etc. Kortom: zaken van het dagelijks leven waar de gemeente overstijgend haar verantwoordelijkheid heeft. De adviesraad is niet voor individuele klachtenbehandelinging, maar onderzoeken wat de individuele nood, vraag of klacht betekend voor deze bevolkingsgroep. 

Op welke manier bespreek je zaken uit het Sociale Domein met elkaar?
Eén keer per maand vergaderen we. Een week van te voren ontvang ik de (beleids)stukken waar de gemeente een advies over wil ontvangen. Of dat ingewikkeld is? Het lezen van ‘gemeente-taal’ is even wennen. Maar dat hoeft geen struikelblok te zijn: de medewerker vanuit de gemeente die verantwoordelijk is voor het stuk is aanwezig in de vergadering om toelichting te geven. Dit maakt het heel laagdrempelig om (kritische) vragen te stellen.

De gemeente heeft haar eigen agenda, heb je als lid van de Adviesraad ook ruimte voor eigen inbreng?
Zeker! De Adviesraad is vrij haar eigen agenda te maken, al maken we natuurlijk graag gebruik van de ruimte die gegeven wordt om adviezen te geven over (beleids)stukken. Zo dachten we laatst graag mee hoe de burger die in zwaar weer zit vanwege de verhoogde gasrekening de compensatie ontvangt die hij/zij nodig heeft. Maar wanneer ik uit mijn omgeving een casus hoor van een echtpaar dat hoognodig een aanpassing nodig heeft in huis maar de regelgeving dit moeilijk maakt, dan stel ik dit aan de kaak.

Doet de gemeente daar dan iets mee?
De ervaring is dat vragen en adviezen vanuit de Adviesraad naar de gemeente toe heel serieus genomen worden. Wij zijn de stem van de burger, waar de gemeente het beleid voor voert. Wat de gemeente er daadwerkelijk mee doet is hun (politieke) verantwoordelijkheid. 

Hoe kan ik meer te weten komen over de Adviesraad?
Ik zou je willen adviseren eens in gesprek te gaan met één van de leden. U kunt ook kijken op de site van de gemeente. Via onderstaande linken) vind u meer over de inhoud van ons werk, vergaderstukken en de huidige vacatures. Ook vindt u op de site onze contactgegevens. Denkt u erover lid te worden? Van harte uitgenodigd om eens deel te nemen aan een vergadering. 
Ervaren doet waarderen!

Lid worden?
Ga naar Contact Adviesraad en vul het contactformulier in
of
neem contact op met onze voorzitter Lionel Thompson l.thompson@profi-sec.nl
of
bel naar mevrouw Tanja Bloem, ambtelijk secretaris Adviesraad Sociaal Domein en beleidsmedewerker Participatie bij de gemeente Scherpenzeel 033 277 23 24

Nieuwe leden

In 2022
Zie interview hierboven

In 2021 zijn 2 nieuwe leden toegetreden:

  • de heer L. Thompson
  • mevrouw E. Bank