De inspanningen om de toekomst van De Breehoek gunstiger te maken zijn in een volgende fase gekomen.

De huidige gebruikers zijn uitgenodigd om mee te denken in deze volgende stap om te komen tot een Definitief Ontwerp.

Aanleiding

Even terug naar vorig jaar: in de zomer presenteerden we het Voorlopig Ontwerp voor De Breehoek. Deze is opgesteld door Huibers Van Weelden, onder meer na gesprekken met de gebruikers.

Hierin is een uitbreiding en aangepaste indeling van het gebouw opgenomen. En ook de komst van het gemeentehuis is ingepast. De animatie van dit Voorlopig Ontwerp kunt u terugzien op www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek.
De gemeenteraad was hier enthousiast over en heeft in juli geld beschikbaar gesteld om dit nader te onderzoeken.

Doorstart

Door de onzekerheden rondom de toekomst van gemeente Scherpenzeel heeft dit project daarna stil gelegen. Sinds begin dit jaar zijn De Breehoek en gemeente Scherpenzeel in gesprek met Huibers Van Weelden over hoe we een doorstart kunnen maken. Het college van B&W Scherpenzeel heeft op dinsdag 15 maart ingestemd met een integrale ontwerp-opgave. Dit houdt in dat Huibers Van Weelden niet alleen het Voorlopig Ontwerp gaat verfijnen, maar ook de financiële en juridische structuur van De Breehoek tegen het licht gaat houden.

Dorpshart De Breehoek

Daarvoor heeft Huibers Van Weelden de samenwerking gezocht met ICS, een gespecialiseerd adviesbureau dat goed bekend is met de (beperkingen van) de huidige opzet van De Breehoek. En met hun ervaring uit andere multifunctionele accommodaties kan helpen om De Breehoek toekomstbestendig te maken.

Deze periode zijn vervolggesprekken met de huidige gebruikers. Zo wordt toegewerkt naar het gezamenlijke doel: levendig dorpshart De Breehoek dat gebruikers een bevredigende prijs/kwaliteitsverhouding kan bieden.