Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dat betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Ook gebruikers van bedrijfspanden en eigenaren van garageboxen betalen OZB.

De aanslag

Jaarlijks krijgt u een aanslag met daarin het bedrag aan onroerendezaakbelasting dat u moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de getaxeerde waarde (de WOZ-waarde) van de woning of het bedrijfspand.
 
De gemeente gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Degene die op die datum eigenaar is van het pand, betaalt voor het hele jaar de OZB. Ook als het pand nog in aanbouw is, betaalt u OZB.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de opgelegde aanslag OZB dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na dagtekening van de aanslag. Voor het online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig.
 
U kunt ook schriftelijk bezwaar maken, het bezwaarschrift richt u dan aan de heffingsambtenaar van de gemeente Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ  Scherpenzeel In uw bezwaarschrift vermeldt u de volgende gegevens:

  • naam en adres
  • adres van het pand waarom het gaat
  • reden van het bezwaar
  • nummer van de aanslag
  • handtekening

Tarieven

Het tarief van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dat percentage. Dit wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.
De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

Tarieven van dit jaar