Toekomstvisie Scherpenzeel

 • Update 6 oktober 2020 - Brief aan alle inwoners

  Update 6 oktober 2020 - Brief aan alle inwoners

  Wethouder Izaäk van Ekeren was vandaag (dinsdag 6 oktober), namens het college, op het provinciehuis in Arnhem. Hij bracht daar een bezoek aan de Commissie voor de Rechtsbescherming, om het ingediende bezwaar tegen het besluit van de provincie toe te lichten. Hij heeft daar het bezwaar van het college tegen het opstarten van de ARHI-procedure nog een keer uitvoerig toegelicht.

  Het college begrijpt dat veel inwoners het 'gedoe' inmiddels behoorlijk zat zijn. Daarom vindt het college het belangrijk om u bij te praten over waarom ze doen wat ze doen en waarom zij zo strijdbaar blijven. Het is een ingewikkelde zaak en teveel om nu allemaal in een kort bericht te delen. Daarom heeft het college een brief geschreven aan alle inwoners. De brief kunt u hier downloaden.

 • Update 3 september 2020 - Stand van zaken

  Tijdens het zomerreces hebben ontwikkelingen rondom de Toekomstvisie niet stilgestaan. U leest in deze update meer over de huidige stand van zaken.

 • Update 16 juli 2020 - College vraagt om vernietiging besluit start herindelingsprocedure

  Op 16 juli heeft het College van B&W aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of zij het besluit van de provincie om een herindelingsprocedure te starten voor ‘schorsing en vernietiging’ wil voordragen bij de Kroon. Binnen de nieuwe herindelingsregels (het Beleidskader arhi) moet namelijk voor de start van een herindelingsprocedure worden aangetoond dat er een duidelijke noodzaak is.

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier
(033) 277 23 24

Informatie openingstijden

routebeschrijving >