Toekomstvisie Scherpenzeel

 • Update 27 november 2020 - memo advies Elzinga

  Zoals beschreven in raadsmemo 2020-98 heeft het college onderzocht welke opties openstaan met betrekking op het ‘Open Overleg’ in het kader van de door GS gestarte artikel 8 wet arhi procedure. In dat kader hebben wij o.a. advies ingewonnen van prof. mr. dr. D.J. Elzinga.

  Advies prof. Elzinga

  Prof. Elzinga constateert dat er inderdaad geen juridische weg is om naleving van het Beleidskader af te dwingen, en geeft de volgende adviezen:

  1. De gemeente Scherpenzeel zal dan ook bij Provinciale Staten, bij de Staten Generaal, bij de Raad van State en bij de minister moeten aankloppen om aandacht te vragen voor de omstreden en contra legem (onrechtmatige) werkwijze van GS van Gelderland.
  2. Het zou van wijsheid getuigen indien GS van Gelderland de periode van ‘open overleg’ verlengen met 6 maanden – al dan niet op aandrang van de minister van BZK – zodat een herstart kan worden gemaakt en de vraag naar de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel onder ogen kan worden gezien langs de lijnen, zoals die worden geschetst in het Beleidskader-2018.

  Het volledige advies van prof. Elzinga treft u bijgaand aan.

 • Update 13-11-2020 - Raadsmemo reactie B&W besluit op bezwaar GS

  Het college van B&W heeft de raad door middel van een raadsmemo geinformeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) op het bezwaar van de gemeente Scherpenzeel.

 • 2020-11-05 Open brief aan Barneveld

  Aan de inwoners en het gemeentebestuur van Barneveld

  Beste Barnevelders,

  Als buren willen we er niet alleen voor elkaar zijn als de nood het hoogst is (zoals bij onze samenwerking in de Corona-pandemie) maar zijn we ook uit op een goede lange termijn-relatie als buren, en binnen onze ‘buurt’, de regio. Dat begint bij op feiten gebaseerde uitlatingen, en bij een onbevooroordeelde, frisse blik, en bij een open dialoog waarin meningen kunnen worden gewisseld op basis van openheid en respect. Van ons naar u, en andersom. In deze open brief willen we u daarom informeren over de feitelijke achtergronden en onze intenties. We hopen dat dit bijdraagt aan wederzijds begrip, en aan het bouwen aan onze toekomstige relatie.

  Misvattingen

  Over Scherpenzeel wordt nogal wat beweerd. .....Lees verder voor de hele brief

 • Update 6 oktober 2020 - Brief aan alle inwoners

  Wethouder Izaäk van Ekeren was vandaag (dinsdag 6 oktober), namens het college, op het provinciehuis in Arnhem. Hij bracht daar een bezoek aan de Commissie voor de Rechtsbescherming, om het ingediende bezwaar tegen het besluit van de provincie toe te lichten. Hij heeft daar het bezwaar van het college tegen het opstarten van de ARHI-procedure nog een keer uitvoerig toegelicht.

  Het college begrijpt dat veel inwoners het 'gedoe' inmiddels behoorlijk zat zijn. Daarom vindt het college het belangrijk om u bij te praten over waarom ze doen wat ze doen en waarom zij zo strijdbaar blijven. Het is een ingewikkelde zaak en teveel om nu allemaal in een kort bericht te delen. Daarom heeft het college een brief geschreven aan alle inwoners. 

 • Update 3 september 2020 - Stand van zaken

  Tijdens het zomerreces hebben ontwikkelingen rondom de Toekomstvisie niet stilgestaan. U leest in deze update meer over de huidige stand van zaken.

 • Update 16 juli 2020 - College vraagt om vernietiging besluit start herindelingsprocedure

  Op 16 juli heeft het College van B&W aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of zij het besluit van de provincie om een herindelingsprocedure te starten voor ‘schorsing en vernietiging’ wil voordragen bij de Kroon. Binnen de nieuwe herindelingsregels (het Beleidskader arhi) moet namelijk voor de start van een herindelingsprocedure worden aangetoond dat er een duidelijke noodzaak is.

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier
(033) 277 23 24

Informatie openingstijden

routebeschrijving >