Toekomstvisie Scherpenzeel

 • Update 6 juli 2021 - Spannende dag, brief van burgemeester

  Beste inwoners,

  Vandaag besluiten Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland over de vraag of zij de minister zullen adviseren om een wetsvoorstel voor te gaan bereiden voor herindeling met Barneveld. Alhoewel de minister op basis van dat advies een eigen afweging gaat maken, en het uiteindelijk aan de Eerste en Tweede Kamer is om over herindeling te beslissen, is dit toch een spannende dag............ lees verder

 • Update 2 juli 2021 - Validatie Kadernota Scherpenzeel 2022

  Voor de eigen oordeelsvorming van onze gemeenteraad over de financiële perspectieven en beleidskeuzes voor Scherpenzeel (in beide sporen van het Tweesporenbeleid) heeft het college van B&W besloten te investeren in een onafhankelijke validatie van onze Kadernota... lees verder

 • Update 28 juni 2021 - Brief aan GS 'Herindeling zonder plus'

  Brief van het College van B& W aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de voorgenomen herindeling zonder plus.

 • Update 21 april 2021 - Zienswijze Scherpenzeel op herindelingsontwerp vastgesteld

  Op 21 april heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel de zienswijze van de gemeente Scherpenzeel op het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel van de provincie Gelderland vastgesteld. .........Lees verder

 • Update 26 maart 2021 - concept Zienswijze

  Het concept-Zienswijze is door het College van B&W op 26 maart goedgekeurd en de raad bespreekt deze op 21 april 2021.

 • Update 26 februari 2021 - College lanceert publiekssamenvatting zelfstandige koers

  In het koersdocument beschrijft het college hoe de gemeente Scherpenzeel, juist door zelfstandig te blijven, er voor wil zorgen dat de wensen en ambities uit de Toekomstvisie 2030 worden bereikt.

  Dit koersdocument is een overzichtelijke samenvatting van alle plannen en documenten die zijn uitgewerkt na het besluit van de gemeenteraad om verder te werken aan de zelfstandige toekomst van de gemeente.

  Ook presenteert het college een geactualiseerde argumentenkaart. ............ lees verder

 • Update 9 februari 2021 - Ter inzagelegging Herindelingsontwerp en start zienswijzeprocedure

  Ter inzagelegging herindelingsontwerp Scherpenzeel en Barneveld

  Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 26 januari 2021 het herindelingsontwerp voor de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met 6 april 2021 ter inzage. Iedereen die dat wil kan gedurende deze periode een zienswijze (reactie) indienen op het herindelingsontwerp.

  Wat is een herindelingsontwerp?

  Het herindelingsontwerp beschrijft de fusieplannen zoals Gedeputeerde Staten die heeft uitgewerkt. In dit ontwerp staat bijvoorbeeld de huidige situatie van beide gemeenten beschreven, de argumentatie (onderbouwing) voor een fusie en een beschrijving op hoofdlijnen van hoe de eventuele nieuwe gemeente eruit zou kunnen zien. Dit herindelingsontwerp is een stap ............. lees verder

 • Update 12 januari 2021 - Reactie college op besluit tot gedwongen herindeling GS

  Geen kern heeft zoveel zelfbeschikkingsrecht als een zelfstandig dorp

  Vandaag heeft Gedeputeerde Staten (GS) besloten in te zetten op een gedwongen herindeling. Het college is zeer verontwaardigd over het genomen besluit. ‘Wij hadden oprecht gehoopt dat GS door de gesprekken van de laatste tijd en door de kritische rapporten tot een ander inzicht was gekomen. Wij hebben steeds commitment gegeven voor een duurzaam, gelijkwaardig partnerschap, en hebben de investeringen gedaan die nodig waren voor een toekomstbestendige gemeente. Ondanks alle inspanningen van Scherpenzeel het afgelopen jaar, is er blijkbaar niets veranderd. De vooringenomen koers van GS is nu werkelijkheid geworden. Het college zal zich nu tot PS en tot de minister wenden...................Lees verder