Sociale huur

Een sociale huurwoning in Scherpenzeel kunt u toegewezen krijgen als u zich inschrijft op www.huiswaarts.nu, voldoende wachttijd hebt opgebouwd en reageert op vrijkomende woningen. Aan de inschrijving zijn voorwaarden verbonden.

Actuele informatie over het zoeken en huren van een sociale huurwoning vindt u bij de Rijksoverheid (Huurwoning zoeken | Rijksoverheid.nl)

Schrijf u in, ook al bent u nu niet zoekend!

Het toewijzen van een sociale huurwoning gebeurt voornamelijk op basis van inschrijftijd. Als u zich pas inschrijft wanneer u een (andere) woning nodig heeft, duurt het lang voordat u aan de beurt bent. Daarom is het van belang om u in de volgende gevallen in te schrijven:

 • Zodra u 18 jaar wordt;
 • Vanaf uw vijftigste, om aangepast te kunnen wonen als u ouder wordt;
 • Wanneer u nieuw komt wonen in Scherpenzeel.

We kunnen niet altijd plannen wat er in ons leven gebeurt. De stap van koop naar huur na een scheiding of financiële tegenvaller, de behoefte om kleiner te wonen wanneer we ouder worden: het kan u zomaar overvallen. Daarom is het verstandig om nu al ingeschreven te staan bij Woonstede. Deze woningcorporatie verzorgt in Scherpenzeel de sociale huurwoningen.

Inschrijven als woningzoekende: hoe?

Inschrijven doet u via www.huiswaarts.nu. Huiswaarts is een initiatief van verschillende woningcorporaties in de regio. Op de website ziet u het actuele aanbod van woningen in de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld en Scherpenzeel.

Er geldt een aantal voorwaarden voor inschrijving:

 1. U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving.
 2. U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
 3. U mag maar één keer staan ingeschreven, als hoofdaanvrager of als medeaanvrager.
 4. Uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd.
 5. U mag niet meer verdienen dan het maximaal toegestane jaarinkomen (€ 44.035 op 1 april 2023). Dit inkomen wordt elk jaar geïndexeerd.
 6. Een e-mailadres is verplicht. Alle correspondentie gaat digitaal.

Aan uw inschrijving zijn kosten verbonden. U betaalt bij inschrijving eenmalig € 25,- en daarna jaarlijks € 10,- voor het verlengen van uw inschrijving. Na de bevestiging van uw inschrijving kunt u reageren op het aanbod van Woonstede. Dit kan op twee manieren:

 1. Aanbod
  Reageer elke week op nieuwe woningen. Van de mensen die reageren, krijgt degene die het langst staat ingeschreven de woning als eerste aangeboden.
 2. Loting
  Loot mee voor woningen. Uw inschrijfnummer is uw lotnummer. Er worden ook huizen verloot die tijdelijk verhuurd worden voor maximaal 2 jaar. U ontvangt het aanbod wekelijks per e-mail.

Maximale inkomensgrens

De overheid heeft in 2011 een maximaal jaarinkomen ingesteld voor mensen die een sociale huurwoning willen huren. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.

Per 1 april 2023 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 763,47. Het maximale jaarinkomen (inkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is voor alleenstaanden vastgesteld op € 44.035 en voor meerpersoonshuishoudens is dit € 48.626.

Wilt u zeker weten dat u voldoet aan de voorwaarden van een sociale huurwoning? Kijk dan eerst op de website van de Rijksoverheid (Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie? | Rijksoverheid.nl) Hier staat ook altijd de actuele inkomensgrens.

Urgentie

Soms wordt urgentie (voorrang) gegeven in uitzonderlijke gevallen. De aanvraag gaat via Woonstede. Het Vierde Huis adviseert over de aanvraag. Op basis van dit advies neemt Woonstede een besluit. Meer informatie hierover vindt u op https://www.scherpenzeel.nl/sociale-huurwoning-urgentieverklaring

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over sociale huurwoningen en veelgestelde vragen over sociale huur op https://www.woonstede.nl/huren 
De Klantenservice is per e-mail te bereiken op info@woonstede.nl en elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur bereikbaar via 0318-695 695. 

Ook is iedere tweede donderdag van de maand de wijkbeheerder of de wijkconsulent van Woonstede aanwezig in Scherpenzeel. Dit is bij de Inloop van Welzijn Scherpenzeel, in Kulturhus De Breehoek. Deze inloop is van 14.00 tot 16.00 uur. 

Vrije sector

Deze pagina gaat expliciet over sociale huurwoningen. Dit zijn huurwoningen met een maximaal huurbedrag, bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Vrije sectorwoningen liggen boven deze grens en zijn bedoeld voor alle inkomensgroepen. Deze woningen kennen geen maximaal huurbedrag. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de Rijksoverheid (Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector? | Rijksoverheid.nl).