Voor het opvragen van informatie en het aanvragen van een urgentieverklaring neemt u contact op met de woningcorporatie Woonstede:

Wat is het?

Een sociale huurwoning in Scherpenzeel kunt u toegewezen krijgen als u zich inschrijft op www.huiswaarts.nu, voldoende wachttijd hebt opgebouwd en reageert op vrijkomende woningen. 

Als u door bijzondere omstandigheden dringend direct andere woonruimte nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Dat kan alleen in een acute noodsituatie. Hier gelden zeer strenge normen voor. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scherpenzeel bepaalt via de huisvestingsverordening wie een urgentieverklaring krijgt en welk type woning geschikt is. In dat geval tellen woonwensen niet meer.

Woonstede spant zich in om mensen met een urgentieverklaring binnen 6 maanden een woning aan te bieden.

Hoe werkt het?

Wanneer komt u in aanmerking voor urgentie?

Voorrang wordt alleen verleend in uitzonderlijke situaties. Voor urgentie moet u in elk geval aan de volgende drie basisvoorwaarden voldoen:

  • U bent ingeschreven bij www.huiswaarts.nu
  • U verkeert in een acute noodsituatie
  • De eerste 6 maanden is er geen alternatieve huisvestingsmogelijkheid

Per situatie wordt er vervolgens beoordeeld door het onafhankelijk adviesorgaan Het Vierde Huis of uw aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en eisen. Het Vierde Huis onderzoekt uw situatie en bekijkt of u voorrang moet krijgen bij het zoeken naar een woning.

Wat moet ik doen?

Als u een aanvraag wilt doen doet u dit via het aanvraagformulier van wooncorporatie Woonstede, waar u de urgentieverklaring indient. Zij zullen vervolgens de aanvraag doorsturen naar Het Vierde Huis ter beoordeling.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij uw aanvraag?

Woonstede is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 15.00 uur, tel. (0318) 69 56 95. Ook kunt u met uw vragen mailen naar info@woonstede.nl.

Voor meer informatie over urgentie kunt u ook op de website van Woonstede kijken via www.woonstede.nl/urgentie-scherpenzeel.

Wat heb ik nodig?

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.

Hoeveel kost het?

AanvraagBedrag
Urgentieverklaring woonruimte€ 50,00

Huisvestingsverordening

In deze verordening vindt u ook de voorwaarden voor de urgentieverklaring.

Handige links

Woonstede: www.woonstede.nl/