Heeft u hulp nodig met uw financiën of met schulden? Neem dan contact op met ons Sociaal Team. Zij kijken samen met u wat er mogelijk is.

Heeft u moeite met rondkomen of financiële problemen? Lukt het u niet om uw schulden af te lossen? U kunt hiervoor de hulp van de gemeente inschakelen.  Een consulent van het Sociaal Team kijkt met u hoe u in een gezonde financiële situatie kunt komen. Als het nodig is kunt u vervolgtraject volgen of verwijzen zij u door naar IDH Schuldhulpmaatjes. 

Vervolgtrajecten

Als u uw financiële problemen niet zelfstandig kunt oplossen, kan er een vervolg komen. Dit is bijvoorbeeld de inzet van een schuldhulpverlener en de vrijwillige (minnelijke) schuldregeling. De gemeente helpt u dan om met uw schuldeisers tot een akkoord te komen. Als dat lukt, krijgt u een vast bedrag per maand om van te leven. Als u alle afspraken nakomt, bent u na 3 jaar schuldenvrij. 

Wat moet u doen?

Heeft u een vraag over schuldhulpverlening? Wacht niet te lang en neem dan contact op met ons Sociaal Team. Zij kijken samen met u of het mogelijk is om schuldhulpverlening te krijgen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en schulden. Uiteindelijk besluiten zij de gemeente of u de hulp krijgt.

Wat heeft u nodig?

  • Identiteitsbewijzen van u en uw partner
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en ander gezinsleden
  • Zijn er andere organisaties die u ook helpen met het aflossen of omgaan met uw schulden? Neem dan ook de contactgegevens van deze organisaties mee.

Schuldhulpmaatje

De gemeente werkt samen met schuldhulpmaatjes. De schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die

  1. Een luisterend oor hebben
  2. Structuur aanbrengen
  3. Perspectief geven voor de toekomst
  4. Leren hoe u met geldzaken kan omgaan
  5. Zorgen samen met u voor het ordenen en op orde houden van uw administratie
  6. Maken duidelijk wat uw inkomsten en uitgaven zijn
  7. Vullen samen met u moeilijke aanvraagformulieren in

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.idhschuldhulp.nl(externe link)

Handige websites