De rioolaansluitvergunning vraagt u aan met het digitale formulier

Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Er zijn 3 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels
  • gescheiden stelsels
  • drukstelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Voor het buitengebied is er een drukstelsel.

Dit houd in dat u word aangesloten op een pompgemaaltje. Hier mag alleen huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater worden geloosd, dus GEEN proces water o.i.d. controleer hiervoor ook uw milieu vergunning!

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat;
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden, gecombineerd of drukstelsel).

Hoeveel kost het?

De kosten zijn € 429,50 voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de uitvoeringskosten. 

De werkelijk gemaakte kosten voor het aanleggen van de riolering worden bij de aanvrager in rekening gebracht.