De renovatie van de Eikenlaan is afgerond. Het resultaat mag er zijn.

Het is een groot en ingrijpend project geweest. Het goede resultaat is mede te danken aan de inzet van het bewonerscomité, dat sinds mei 2019 meedenkt met de gemeente en adviseert. Nu het project is afgerond, heft  het bewonerscomité zich op. Bij deze een hartelijk dank aan de leden Claudia van den Berg, Gerd Hendrikx, Bertus Jekel, Wim van Kampen, Gerard Kromwijk en Marianne Vlastuin, Judith Vermeer en Roland Weerd voor hun inzet en tijd!

Op dinsdag 14 juni is gezamenlijk met het comité, gemeente, ingenieursbureau Koningsstal en aannemer Smink een laatste ronde gemaakt over de Eikenlaan als oplevering van het project. Hiermee is de renovatie afgesloten. Ook is de laatste editie van nieuwsblad Eikenblad verzonden aan de aanwonenden. Deze kunt u lezen op www.samengroeitscherpenzeel.nl.

Klachten melden

Heeft u als aanwonende van de Eikenlaan klachten over gebreken in de openbare ruimte? Dan valt dit niet meer onder het renovatieproject, maar onder het reguliere onderhoud van de gemeente. U kunt uw meldingen online doen via: www.scherpenzeel.nl/iets-kapot-of-niet-in-orde-melden.  Hier kunt u ook een foto en locatie van de klacht achterlaten.